Barnesykdommer og vanlige plager hos barn

Barnesykdommer er infeksjoner man gjerne får som barn. De fleste gir et utslett, men det er også andre plager og sykdommer som er vanlige hos barn.