Barsel og oppfølging etter fødsel

Barseltiden er perioden fra barnet er født til omtrent seks uker etter fødselen. Foreldre og barn har krav på oppfølging etter fødselen.

Oppfølgingen i barseltiden vil som regel avhenge av

 • hvor mye hjelp du og barnet trenger for å komme godt i gang med ammingen
 • barnets vektutvikling
 • inngrep og komplikasjoner i forbindelse med fødsel eller hos det nyfødte barnet, som kan forlenge barseloppholdet på sykehuset og kreve ekstra oppfølging

På barselavdelingen

På barsel er det ønskelig at mor, partner og barn skal få være mest mulig sammen. Er barnet friskt, er det alltid hos sine foreldre.

På barselavdelingen har dere flere samtaler med helsepersonell. Dere får informasjon og veiledning de første dagene etter fødselen.

Oppfølgingen omfatter det som er viktigst i denne tiden:

 • amming og spedbarnsmat
 • mors og barnets helse
 • barnets sovestilling
 • stell av det nyfødte barnet
 • aktivitet, hvile og hygiene

Varigheten av oppholdet vil variere etter behov, men det vanligste er at mor og barn er på barselavdelingen fra 1 til 3 døgn etter fødselen.

Hvis alt er normal etter fødselen, er det mulig å reise hjem bare timer etter fødselen om du ønsker det. Flere kommuner tilbyr hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter hjemkomst.

Før hjemreise er det tid for en ny samtale med helsepersonell. I tillegg til punktene over vil denne samtalen også handle om:

 • gjennomgang av fødselen
 • hvor dere kan henvende dere ved behov for hjelp
 • hjemmebesøk av jordmor eller helsesykepleier
 • timeavtale hos fastlege eller sykehus ved behov for ekstra oppfølging

Det er viktig at du føler deg trygg på å dra hjem fra sykehuset. Er du urolig, usikker eller har spørsmål, enten på barselavdelingen eller når du kommer hjem, ta kontakt med jordmor eller fastlegen.

Oppfølging etter hjemkomst

Når dere forlater sykehuset, skal dere ha en plan om oppfølging. Sykehuset har ansvar for å gi beskjed til helsestasjonen, fastlegen og jordmortjenesten om at mor og barn reiser hjem. Dette kan ta noen dager, så det er en fordel om du/dere selv kontakter helsestasjonen ved hjemreise og sier fra om at dere har kommet hjem. Ved helg eller helligdag er helsestasjonen stengt. Da kan du enten ringe helsestasjonen fra barselavdelingen før helg eller helligdag, eller første virkedag etter hjemreise.

Du bør tilbys et hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du får besøk av helsesykepleier den syvende til tiende dag etter fødselen.

Hvis du har behov for oppfølging før avtalt tid for hjemmebesøk, ta direkte kontakt med helsestasjonen i din kommune, eller med sykehuset der du fødte.

Du som har født har rett på 1 gratis kontroll 4-6 uker etter fødselen hos jordmor på helsestasjonen, eller hos fastlegen. Denne kontrollen er rettet inn mot din helse, og omfatter informasjon og tilbud om prevensjon. Du må selv bestille denne kontrollen.

Noen ganger vil det være behov for time hos fastlegen tidligere, enten fordi sykehuset har anbefalt det, eller du selv ønsker det.

Helsestasjonen gir tilbud om videre oppfølging av barnet frem til skolestart. Dette skal skje etter et fast program.

Be om hjelp og still spørsmål

Den viktigste informasjonen som helsepersonell mottar om mor, barn og familien, er de opplysningene dere gir selv. For å få riktig hjelp og oppfølging er det viktig at dere stiller helsepersonellet spørsmål hvis dere er usikre. Før en samtale kan dere notere ned spørsmål som dere ønsker å stille.

Det er flere måter å få informasjon på, både skriftlig, i samtale én til én, eller som undervisning i grupper. Hva som tilbys der du bor, får du vite ved å henvende deg til helsestasjonen.

Video om barselstiden

Foreldresupport

Døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Mattilsynet

Råd om trygg mat og drikke under svangerskapet, og informasjon om amming.

Landsforeningen 1001 dager

Mental helse under graviditet og etter fødsel.

Trygg mammamedisin

Få råd frå fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tenesta er gratis. 

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Barsel og oppfølging etter fødsel. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 13. januar 2023 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/etter-fodsel/oppfolging-etter-hjemkomst/

Sist oppdatert fredag 13. januar 2023