Demens

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som man som regel får i høy alder og som fører til kognitiv svikt.