Fysisk aktivitet og demens

Hvis du har demens bør du følge de generelle anbefalingene for fysisk aktivitet. Hvis du på grunn av helsen din ikke kan følge rådene, bør du være så fysisk aktiv som du klarer.

Anbefalinger om fysisk aktivitet for deg med demens

Alle bør være fysisk aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken og begrense tiden i ro. Det gjelder også deg som har demens. Hvis du på grunn av helsen din ikke kan følge rådene, bør du være så fysisk aktiv som du klarer. All bevegelse er bra, og litt er bedre enn ingenting. Det viktigste er at du finner aktiviteter du liker og beveger deg litt hver dag.

Hvorfor er fysisk aktivitet viktig når du har demens

Fysisk aktivitet kan:

 • hjelpe deg til ha en å så god funksjon og livskvalitet som mulig.
 • dempe noen symptomer ved sykdommen.
 • redusere risikoen for å falle, ved å styrke muskler og bedre balansen.

Slik kan du få nok fysisk aktivitet hver dag

Du kan få mye og god fysisk aktivitet gjennom daglige gjøremål. Eksempel på daglige aktiviteter er

 • husarbeid
 • hagearbeid
 • gå i stedet for å kjøre bil
 • leke med barn
 • gå tur med hunden.

Varierte aktiviteter som interesserer deg og oppleves meningsfulle, er bra. Vær gjerne aktiv sammen med andre. Lokaliseringsteknologi GPS kan gjøre det enklere å være fysisk aktiv på egenhånd.

Få hjelp til å være fysisk aktiv

Når du har demens kan du oppleve at det er vanskelig å ta initiativ eller gjennomføre aktiviteter. Å lage avtaler eller få hjelp av andre kan gjøre det lettere å være fysisk aktiv. En i familien eller en annen som kjenner deg godt kan kanskje være med å gå tur eller følge deg til en treningsgruppe.

Det finnes ulike tilbud i kommunene, som:

 • Frisklivssentralen som kan hjelpe deg å komme i gang med fysisk aktivitet. 
 • Dagaktivitetstilbud for personer med demens.
 • Hjelp fra fysio- og ergoterapitjenesten til å få tilpasset fysisk aktivitet.

Bor du på sykehjem skal kommunen legge til rette for at du kan være fysisk aktiv hver dag.

Sjekk din kommune sine nettsider, eller ta kontakt med din kommune for å finne ut hvilke tilbud som finnes. Helsedirektoratet har oversikt over hvilke kommuner som har frisklivssentral.

Snakk med legen din, kommunens demenskontakt eller annet helsepersonell om hva som passer for deg. Sammen kan dere finne ut hvordan du kan være fysisk aktiv hver dag. Bruk gjerne helsedirektoratets Aktivitetsdagbok.

Til deg som er pårørende

Personer med demens er ofte avhengige av bistand til å få daglig fysisk aktivitet. Støtte fra familie og andre som kjenner personen godt, kan være viktig. Kommunene har ulike tilbud som kan bidra til at personer med demens kan være fysisk aktive. Snakk med lege eller annet helsepersonell om hva som kan være aktuelt for dere.

Kommunalt hukommelses- eller demensteam kan eventuelt bistå i kartlegging av behov og tilrettelegging av fysisk aktivitet for hjemmeboende personer med demens i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten eller frisklivssentralen.

Som pårørende kan dere også bidra med viktig informasjon til helsepersonell. Kanskje en av dere kan bli med på tur, følge til et gruppetilbud eller hjelpe til aktivitet gjennom daglige gjøremål?

Informasjonsark og eksempel på timeplan

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet og demens. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 7. november 2022 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/demens/fysisk-aktivitet-og-demens/

Sist oppdatert mandag 7. november 2022