Makulahull

Et makulahull er et lite hull i skarpsynet på netthinnen i øyet. Det gir først lette synsforstyrrelser og sløring av synet, men skarpsynet blir raskt dårligere med en sentral flekk som følger blikket.

Oppsummering

Makulahull skyldes aldersforandringer i øyet som fører til hull i den sentrale delen av netthinnen. Tilstanden omtales også som «hull i den gule flekken». Makulahull gir synsforstyrrelse og sløring av synet, og rammer etter hvert skarpsynet. Over 90 prosent av de som får operasjon får hullet lukket og får en bedring av synet. Synet blir aldri like godt som før du fikk makulahull.

Symptombilde

Symptomer kan være vanskelige å oppdage hvis du har godt syn på det øyet som ikke har makulahull, men kan oppdages om du dekker over det gode øyet.

  • Lette synsforstyrrelser
  • Sløret (uklart) syn
  • Flekk på øyet som følger blikket
  • Rette linjer ser ut som avbrutte eller fordreide linjer

Symptomene kan minne om AMD (aldersrelatert makula-degenerasjon), men er ikke samme sykdom.

Årsaker

Årsaken til sykdommen er ukjent. Trolig oppstår makulahull ved aldring av glasslegemet inne i øyet. Hvis du har makulahull på ett øye er det cirka 10 prosent sjanse for at du vil få makulahull også på det andre øyet.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved øyeundersøkelse av øyelege. Det tas også OCT-bilder av netthinnen. Dette er en undersøkelse hvor det blir tatt et tverrsnittbilde av netthinnen og måler tykkelsen. Undersøkelsen er smertefri og ufarlig.

Behandling

Makulahull blir som regel behandlet med operasjon, men ikke alle ønsker å bli operert.

Du blir ikke blind av makulahull. Du beholder sidesynet med hele synsfeltet utenfor skarpsynsområdet i midten. Synet kan gradvis bli dårligere, men de fleste beholder evnen til å se den største bokstaven på synstavlen.

Operasjonen kalles vitrektomi. Det blir laget tre små hull i øyet for instrumenter. Glasslegemet og membraner som drar i netthinnen rundt makulahullet i øyet blir fjernet. Til slutt blir øyet fylt med gass. Gassen virker som innvendig bandasje på makulahullet mens det gror. De fleste operasjonene foregår i lokalbedøvelse. Du får bedøvelsen med en sprøyte under øyet. Operasjonen gjøres som dagkirurgi, det vil si at du blir operert den ene dagen, drar hjem etter operasjonen og kommer tilbake til kontroll dagen etter.

Smerter i forbindelse med operasjonen

Det pleier å være lite smerter og ubehag i forbindelse med denne behandlingen. Du kan ha følelsen av å ha rusk i øyet i flere uker, men sterke smerter er ikke vanlig. Du bør kontakte øyelege raskt hvis du får smerter, spesielt de første dagene eller ukene etter operasjonen.

Bivirkninger og komplikasjoner

De vanligste bivirkninger ved operasjon for makulahull er utvikling av grå stær (katarakt) for de som ikke er operert for dette tidligere. Hvis du fremdeles har egen linse i øyet, kan det bli aktuelt å operere deg for grå stær samtidig med operasjon for makulahull. Det blir vurdert av kirurgen og er avhengig av hvor mye grå stær det allerede finnes i linsen.

Du kan på forhånd velge styrke på den kunstige linsen, avhengig av brytningsfeil. Dette avtaler du med kirurgen før operasjonen.
Mindre vanlige komplikasjoner er rifter i netthinnen og netthinneløsning. Slike komplikasjoner blir ofte oppdaget under operasjonen og blir ved behov behandlet i samme inngrep.

Sjeldne komplikasjoner er blødninger, synsfeltdefekter, pigmentforandringer, økt betennelse, økt trykk og infeksjon etter inngrepet.

Sykmelding

Du blir vanligvis sykmeldt mellom en og tre uker etter operasjonen, avhengig av yrket ditt og tilstanden ved den første kontrollen. Du får sykemeldingen ved kontroll dagen etter operasjonen.

Ikke se opp

For å få best mulig resultat av operasjonen skal gassen dekke over makulahullet mens det gror. Det er spesielt viktig det første døgnet etter operasjonen. Kirurgen vil gi beskjed om hvordan du skal forholde deg i dagene etter operasjon. Det er spesielt viktig ikke å ligge på ryggen eller å se oppover de første tre døgnene etter operasjon. Du kan få tilbud om å få festet en tennisball i ryggen på en T-skjorte når du sover. Dette hindrer at du sover på ryggen. Du kan bli du bedt om å holde blikket vendt nedover det første døgnet. Hvis du ikke er operert for katarakt, men har egen linse, bør du ikke ligge på ryggen så lenge det er gass i øyet. Det tar vanligvis to til tre uker.

Kontroll

I tillegg til kontroll første dagen etter operasjonen på sykehuset trenger du å gå til kontroll to til fire uker etter operasjonen. Denne kontrollen avtaler du vanligvis selv hos den legen som henviste deg til operasjon, som kan være lokal øyelege på sykehus eller egen privat øyelege.

Når kommer synet tilbake?

Rett etter operasjonen er øyet fylt med gass og du vil se uklart, bare lys og konturer. Etter hvert som gassboblen blir mindre, vil du se den skjelver og beveger seg etter hvordan du beveger hodet. Når du kan se over gassboblen, vil synet bli bedre.

Når du ser rett opp eller ned vil gassen danne en ring. Etter tre uker er vanligvis gassen helt borte. Sidesynet kommer da helt tilbake mens skarpsynet bedrer seg langsomt. Mesteparten av bedringen kommer i løpet av første tre månedene, men synet kan bedre seg i opp til ett år.

Du vil oftest oppleve at synet blir betydelig bedre, men ikke like bra som det var før du fikk makulahull. Hvis du opplever at sidesynet blir dårlig eller borte etter at gassen forsvinner, bør du kontakte øyelege. Det kan være tegn på netthinneløsning.

Hvis du ble operert for grå stær samtidig som makulahull, trenger du sannsynligvis nye briller. Du bør vente med å gå til optiker inntil synet stabiliserer seg, vanligvis fire til tolv uker etter operasjonen. Gassen må være borte før du får tilpasset briller.

Praktiske råd etter operasjon

Du kan gå på WC, dusje og spise som før. Hverdagslige aktiviteter som å gå tur og bære en vanlig handlepose fra butikken er greit.

Den første uken må du unngå hard fysisk trening. Så lenge det er gass i øyet, oftest tre uker, må du unngå flyreiser og fjellturer. Allerede på 600 meter kan trykket i øyet begynne å øke. Dette kan gi smerter og i verste fall gi varig skade av synet.

Du kan ikke kjøre bil før gassen er helt borte fra øyet, og du må vente med øyesminke og bading i basseng til du er ferdig med øyedråper.

Maculakirurgi, i Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi, 01.11.2017, Oslo, Norsk oftalmologisk forening i NOF [hentet 2021-04-30]. Tilgjengelig fra: https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/oftalmologi/retina/maculakirurgi

Makulahull, i eHåndbok for OUS, Oslo universitetssykehus 06.04.2020[hentet 2021-04-30]. Tilgjengelig fra: https://ehandboken.ous-hf.no/document/41387

Makulahull-operasjon, behandlingstekst av 20.09.2020, i Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten [hentet 2021-04-30]. Tilgjengelig fra: https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/makulahull-operasjon

Majumdar S, Tripathy K. Macular Hole. 2021 Feb 14. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 32644626 [hentet 2021-04-30]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32644626

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Makulahull. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 30. april 2021 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/oyesykdommer/makulahull/

Sist oppdatert fredag 30. april 2021