Psykisk helsevern

Psykisk helsevern er undersøkelse og behandling av psykiske lidelser. Du trenger henvisning til psykisk helsevern, for eksempel fra fastlegen. Psykisk helsevern er som hovedregel frivillig, men kan i noen tilfeller være tvungent.

Psykisk helsevern skjer i spesialisthelsetjenesten, det vil si på sykehus og i distriktspsykiatriske sentre (DPS). For barn og unge er hjelpen organisert under barne– og ungdomspsykiatriske enheter.