Psykisk helsevern

Psykisk helsevern er undersøkelse og behandling av psykiske lidelser. Du trenger henvisning til psykisk helsevern, for eksempel fra fastlegen. Psykisk helsevern er som hovedregel frivillig, men kan i noen tilfeller være tvungent.

Psykisk helsevern skjer i spesialisthelsetjenesten, det vil si på sykehus og i distriktspsykiatriske sentre (DPS). For barn og unge er hjelpen organisert under barne– og ungdomspsykiatriske enheter.

Psykisk helsevernloven

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

Her finner du flere hjelpetelefoner og chat-tjenester som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

For barn og unge: