Helsehjelp etter omskjæring av jenter (kjønnslemlestelse)

Kjønnslemlestelse er forbudt i Norge, og kan føre til en rekke helseproblemer og skader. Er du utsatt for kjønnslemlestelse og har plager, kan du få helsehjelp.

Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse) utføres på jenter og kvinner som en tradisjon i deler av Afrika, Midt-Østen og noen steder i Asia. Det er forskjellige typer kjønnslemlestelse eller omskjæring. Det vanligste er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes. I noen tilfeller blir de indre og/eller ytre kjønnslepper festet sammen slik at det bare gjenstår en liten åpning til urin og menstruasjonsblod. Det er mange akutte komplikasjoner forbundet med dette.

I Norge er alle typer kjønnslemlestelse forbudt.

Helsehjelp

​​Hvis du er omskåret og har smerter, blødninger eller andre problemer finnes det helsetjenester du kan kontakte for å snakke om dette og få helsehjelp:

 • Fastlegen

 • Jordmor på helsestasjonen i forbindelse med svangerskap

 • Kvinneklinikk eller barneklinikk på sykehus

 • Helsesykepleier på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten​​​​

Helsesykepleier, jordmor og fastlege kan eventuelt henvise deg videre til spesialist dersom det er nødvendig.

Helsehjelpen er gratis på helsestasjonen. Hos fastlege og på sykehus må du betale egenandel. Helsepersonell har taushetsplikt.

Helseplager

Langvarige plager og komplikasjoner etter omskjæring/kjønnslemlestelse kan være:

 • Problemer med å tisse (tisse ofte, langsomt eller at det er smertefullt)

 • gjentatte infeksjoner i kjønnsorganer eller urinveier, inkludert nyresvikt

 • smerter/ubehag i underlivet

 • seksuelle vanskeligheter

 • problemer knyttet til menstruasjon

 • bekymringer rundt svangerskap og fødsel og mulige fødselskomplikasjoner

 • psykiske reaksjoner

Åpnende inngrep og annen behandling etter kjønnlemlestelse

For kvinner som er omskåret slik at kjønnsorganet er lukket, kan et åpnende inngrep lette på mange plager. Det er best å gjøre inngrepet før du blir seksuelt aktiv. Det kan også gjøres under graviditet eller fødsel.

Her kan du få hjelp - kontaktinformasjon

​Dersom du trenger helsehjelp kan ditt nærmeste sykehus som oftest tilby behandling eller henvise til et større sykehus ved behov. Ta kontakt med kvinneklinikken ved sykehuset:

​TROMSØ: Unive​rsitetssykehuset i No​rd-Norge

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 77 62 64 50

BERGEN: Haukel​and Universitetssykehus

Kontakt kvinneklinikken mellom kl.10.00-11.30 og 13.30-14.30, tlf. 55 97 42 36

TRONDHEIM: St​​. Olavs Hospital

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 72 57 47 19

STAVANGER: St​avanger Universitetssykehus

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 51 51 93 85

OSLO: Oslo Un​​iversitetssykehus Ullevål

Kontakt kvinneklinikken mellom kl.08.30 -12.00, tlf. 22 11 98 44

OSLO og AKER​SHUS: Akershus Universitetssykehus

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 67 96 05 00

Zanzu

Informasjon om sex og samliv på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk, rettet mot innvandrere og andre med kort botid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert mandag 29. november 2021