Nedsatt syn - råd til pårørende

Det er mange hensyn å ta når du er pårørende til en med nedsatt syn. Her får du noen råd som kan gjøre livet litt enklere for deg og personen med nedsatt syn.

Når du skal prate med en som har nedsatt syn

 • Henvend deg direkte til personen og ikke til ledsager.
 • Si ifra når du kommer og går.
 • Fortell hva du gir når du legger noe i hånden. Gi gjerne en beskrivelse.
 • Vær konkret når du skal beskrive retninger. Unngå ord som "dit" og "der”.
 • Unngå alarm-uttrykk hvis det ikke er fare på ferde. For eksempel: "pass deg!".
 • Når du ledsager, hjelper du best ved å tilby en avslappet arm som henger rett ned og gå et halvt skritt foran.
 • Ikke ta tak i hånden og dra med deg en person som ikke ser.
 • Understrek kroppspråk med ord.
 • Bruk språket ditt, snakk og fortell så mye som mulig om hva du gjør og hva dere opplever sammen.
 • Hvor i rommet du plasserer deg kan ha betydning for den som ikke ser. Tenk på motlys og andre lysforhold.
 • Ikke forlat personen på et ukjent sted.
 • Spør personen om hen trenger hjelp, før du eventuelt hjelper til med noe.

Hvis du ikke kjenner personen

Gi deg til kjenne og presenter deg med navn. Det er greit med berøring hvis du ikke vet navnet på vedkommende. Nevn personens navn når du prater til dem.

Forsøk å få vite hva slags syn vedkommende har, så du kan tilpasse deg.

Orden i hjemmet

Orden, struktur og faste plasser til gjenstander er viktig for at den som ikke ser kan orientere seg og finne ting.

Bruk av kontraster og punktbelysning kan bidra til lettere orientering for den som har nedsatt syn.

Avlastning

Hvis du har tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett på avlastning. Det kan være avlastning i barnebolig eller avlastning på sykehjem. Dette søker du om i din kommune eller bydel.

Hva kan du gjøre hvis den du kjenner ikke er klar over at hen har nedsatt syn?

Still åpne spørsmål, slik at personen tenker gjennom sin egen situasjon. Har personen utfordringer i hverdagen på grunn av nedsatt syn?

Du kan oppfordre personen til å prate med fastlegen sin eller en optiker. Der får personen avklart om hen har synsutfordringer. Hvis fastlegen eller optikeren ser at det er nødvendig vil personen få en henvisning til videre oppfølging hos en øyelege.

Kurs og informasjon til pårørende

Norges Blindeforbund har et variert kurstilbud gjennom året. Les mer om tilbud til pårørende, på blindeforbundet.no

Det kan også være kurs i kommunen eller bydelen du bor i. Disse kursene kan variere ut ifra deres 

 • kapasitet
 • kompetanse
 • rammer
 • ressurser

Norges Blindeforbund har pårørendekontakter du kan snakke med. Hvis du ønsker å prate med en pårørendekontakt, kan du ta kontakt med rehabiliteringsavdelingen til Norges Blindeforbund på telefon 23 21 50 00.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Nedsatt syn - råd til pårørende. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 4. mars 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/syn/nedsatt-syn-parorende/

Sist oppdatert mandag 4. mars 2024