Slik kan du leve bedre med nedsatt syn

Ha faste plasser til tingene dine, og sørg for riktig belysning rundt deg. Fortell dine nærmeste og andre du omgås om at du har nedsatt syn.

Små grep i hverdagen

Det er flere grep du kan ta for å mestre hverdagen med nedsatt syn. Ha faste plasser til tingene dine, og sørg for riktig belysning for deg. Informer omgivelsene og de nærmeste rundt deg om at du har nedsatt syn, og om du har utfordringer med enkelte aktiviteter.

Lær av andre

Å snakke med andre i lignende situasjon kan være nyttig. Norges Blindeforbund har rehabiliteringskontakter som kan komme på hjemmebesøk til deg som har nedsatt syn.

Hos Blindeforbundet finner du gode tips for tilrettelegging i hverdagen.

Lys og orden i hjemmet ditt

Det er anbefalt å bruke kontrastfarger i hjemmet ditt. Da kan du lettere finne frem fra rom til rom og skille mellom bord, stoler, gulv og vegger. 

Lyse flater som tak og vegger vil spre lys bedre, slik at du får et jevnere lys i rommet. Generelt er det anbefalt å ha en jevn belysning i hele boligen din. Da slipper synet ditt å tilpasse seg forskjellige lysforhold gjennom dagen. Det kan nemlig gjøre at du fort føler deg sliten.

Orden, system og faste plasser kan gjøre det lettere for deg å finne gjenstander i huset. Hvis du både har faste plasser på tingene dine og gode kontraster, kan det gjøre det enklere å finne små gjenstander, som for eksempel husnøkler eller penner.

Hvis du ønsker råd om belysning har Kunnskapsbanken gode råd.

Hjelpemidler i hverdagen

Det finnes hjelp å få

Du kan få hjelp med å finne ut hva du trenger hjelp til og eventuelt hjelp til å søke om hjelpemidler. Ta kontakt med ergoterapitjenesten eller voksenopplæringen der du bor. Husk at du kan søke om hjelpemidler som er såkalt behovsprøvd. Det vil si at de skal kunne hjelpe deg å kompensere for den spesifikke utfordringen du har. 

Du skal få opplæring i hjelpemidler

Har dufått hjelpemidler skal du få opplæring i hvordan du bruker disse. Dette er den kommunale ergoterapitjenesten eller den kommunale synskontakten sitt ansvar. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvem som kan hjelpe deg med opplæring.

Likepersoner

Norges Blindeforbund har likepersoner. Det vil si frivillige som selv har synsutfordringer som kan gi deg råd og veilede deg.

Hjelp til å bearbeide synstapet ditt

Du kan få hjelp til å bearbeide prosessen og håndtere følelsesmessige reaksjoner på synstap. Du kan kontakte Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse for å få råd og hjelp.

Tilpasningskurs

Du kan delta på tilpasningskurs gjennom Norges blindeforbund sammen med andre i samme situasjon. Du trenger ikke være medlem av Norges blindeforbund for å delta.

Skaff deg informasjonen du trenger

Sørg for at du har god informasjon om din egen diagnose. Dette kan gi deg innsikt i hvordan tilstanden påvirker hverdagen din, og hva du kan forvente.

Har du fortsatt en liten synsrest?

Pass på at øyelegen får kartlagt om du har en synsrest. Lær deg hvordan du kan bruke synsresten på en god måte. Det blir lettere for deg å mestre synstapet hvis du starter tidlig i utviklingen av synstapet ditt, slik at du får utnyttet synsresten.

Det finnes teknikker du kan lære for å utnytte en synsrest. Kontakt synspedagog, mobilitetspedagog eller voksenopplæring der du bor for å få mer informasjon. Du kan også få informasjon hos Norges Blindeforbund.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Slik kan du leve bedre med nedsatt syn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 4. mars 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/syn/lev-bedre-nedsatt-syn/

Sist oppdatert mandag 4. mars 2024