Synet gjennom livet

Synet ditt endrer seg gradvis gjennom livet. Hvis du tror du ser dårlig, bør du kontakte en optiker eller fastlegen din.

Hva er normalt syn?

Alle skal kunne se TV og lese avis med riktige briller – uansett alder. Kan du ikke dette lenger, er det noe galt med brillen eller synet ditt. Noen er heldige og kan se på avstand eller nært uten briller.

Barn

Allerede fra ung alder endres synet ditt seg gradvis. Barns syn blir mer robust og funksjonsdyktig via lek og uteaktiviteter. Dagslys er bra for øynene dine. Fysisk aktive barn har en god buffer for å kunne bruke øynene til lesing eller digitale spill.

Voksen

Synet endrer seg gjennom livet ditt. Dette skjer ofte omtrent midt i livet. De fleste vil i 40-års alderen merke at lesing eller skjermbruk går dårligere enn før. Mange får også sine første lesebriller.

Eldre

Å få dårligere syn er en del av aldringsprosessen. Dette synstapet skjer gradvis. Du blir lettere blendet i mørket, kontrastene viskes ut og fargene er ikke klare som før. Mange merker dette når de kjører bil, kanskje spesielt i tunell, i mørket og i regnvær.

Få hjelp hvis synet ditt endrer seg

Opplever du raske og uventede endringer på synet skal du oppsøke hjelp. Gå til fastlegen din, optiker eller oppsøk legevakta.

Tegn på redusert syn

Usikker på om du eller noen du kjenner ser dårlig? Noen tegn på redusert syn kan være at personen

  • ikke gjenkjenner deg når du kommer uventet på besøk.
  • har problemer med å lese avisen og se bildet på TV, eller at dette er slitsomt eller gir hodepine.
  • må ha hjelp for å finne igjen gjenstander som er mistet.
  • har problemer å følge tiden fordi det er vanskelig å se på klokka.
  • trenger hjelp til å finne frem eller er usikker på ukjente steder (uten at dette skyldes vansker for å bevege seg).
  • klager over dårligere syn.

Årsaker til svaksynthet

Med alder skjer det en naturlig og generell svekkelse av synet vårt. Jo eldre du er, jo høyere risiko er det for at synet blir dårligere. Det er viktig å skille mellom endringer som er normale for alder, og synsproblemer som har andre årsaker.

De normale aldringsforandringene i øyet fører vanligvis ikke til dramatiske endringer i evnen til å se. Slike endringer kommer gjerne gradvis.

Godt tilpassede briller og kontaktlinser, og enkel tilrettelegging med hensyn til lys og kontraster, vil vanligvis hjelpe deg med disse problemene.

Øyesykdommer og tilstander

De fleste øyesykdommene kommer sakte og har ingen smerter eller tydelige symptomer i starten. Du merker dem ikke før det har gått litt tid. Noen øyesykdommer er også arvelige.

Det er først og fremst aldersrelaterte sykdommer i øyet som skaper de alvorligste funksjonsvanskene. Sannsynligheten for å få en øyesykdom er om lag 6-8 ganger større blant eldre over 65 år enn i resten av befolkningen. De fleste som blir binde eller får sterkt redusert syn er eldre, spesielt aldersgruppen 70-75 år eller eldre. Alvorlig synshemning må derfor i stor grad sies å være et aldersproblem.

Ta ansvar for synet ditt

4-års kontrollen er den siste obligatoriske helsekontrollen der synet ditt undersøkes hos en lege. Syn svekkes ofte gradvis, og det kan ta tid før et synstap oppdages. Hvis du selv eller folk rundt deg mistenker at du ser dårlig, bør du kontakte fastlegen din eller en optiker.

Du kan starte allerede i dag og gjøre gode ting for synet ditt uavhengig av hvor gammel du er. Det som er bra for generell helse er også bra for synet. Å trene og bruke kroppen fra ung alder og opp gjennom livet er bra for øyehelsen, og du vil spesielt høste gevinst av dette som godt voksen.

Det er når du blir 70-75 år at de naturlige synsendringene virkelig setter inn. Mange skal leve mange år etter dette, og ønsker et aktivt liv. Ta i et tak som ung for å se godt når du blir gammel.

Om syn, hos Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hentet 28.02.2024.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Synet gjennom livet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. februar 2024 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/syn/synet-gjennom-livet/

Sist oppdatert fredag 23. februar 2024