Tannregulering til barn og unge

Mange barn og unge har i dag tannregulering. Barn og unge kan få fra 40 til 100 prosent stønad fra Helfo, avhengig av hva slags behandling kjeveortopeden mener det er behov for. Hvor stor dekningen blir, er basert på fastsatte takster for tannbehandling.

Tannregulering. Ung jente til tannbehandling.

​Behandling som kun har en kosmetisk hensikt gir ingen stønad fra Helfo.

For at pasienten skal ha rett til stønad, må behandlingen være påbegynt senest det året pasienten fyller 20 år og kjeveortopeden må ha direkte oppgjør med Helfo. Med direkte oppgjør blir stønaden utbetalt direkte til kjeveortopeden, slik at pasienten kun må stå for egenbetalingen.

Egenbetaling

​Kjeveortopeder har fri prissetting, og kan derfor ta mer betalt for behandlingen enn stønaden fra Helfo dekker. Det betyr at pasientene må regne med å måtte betale noe av behandlingen selv, også de som har rett til 100 prosent stønad.

Trenger barnet/ungdommen tannregulering?

​Foreldre som lurer på om barnet deres trenger tannregulering, må gå via tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten for å få en vurdering. Det samme gjelder unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Tannlegen eller tannpleieren skal gjøre en selvstendig vurdering av behandlingsbehovet, og eventuelt henvise videre til kjeveortoped.

Det er kjeveortopeden som avgjør om barnet trenger behandling, og i tilfelle hvilken behandling.

Søskenmoderasjon

​Familier med flere enn ett barn med behov for kjeveortopedisk behandling kan ha krav på søskenmoderasjon, etter nærmere fastsatte vilkår. Den foresatte må opplyse kjeveortopeden om at det er flere søsken i familien med tannregulering, og dokumentere at behandlingen av det første barnet har påført familien faktiske utgifter. 

Ved samlivsbrudd er det den forelderen som har retten til barnetrygden for de aktuelle søsken, som omfattes av ordningen med søskenmoderasjon. Der de aktuelle søsknene er halvsøsken, er det et vilkår at barnetrygden for de aktuelle søsken utbetales til søsknenes felles mor eller far.

Se eventuelt informasjon fra NAV om bidrag fra den andre forelderen til særlige utgifter som tannregulering, konfirmasjon og briller.

Der et eller flere søsken er adoptert, omfattes barnet eller barna av ordningen fra tidspunktet for adopsjonsbevillingen.

Tannregulering for voksne

​I noen tilfeller kan man få stønad fra Helfo til kjeveortopedisk behandling uavhengig av alder: