Tannregulering til barn og unge

Mange barn og unge har i dag tannregulering. Barn og unge kan få fra 40 til 100 prosent stønad fra Helfo, avhengig av hva slags behandling kjeveortopeden mener det er behov for. Hvor stor dekningen blir, er basert på fastsatte takster for tannbehandling.

Tannregulering. Ung jente til tannbehandling.

​Behandling som kun har en kosmetisk hensikt gir ingen stønad fra Helfo.

For at pasienten skal ha rett til stønad, må behandlingen være påbegynt senest det året pasienten fyller 20 år og kjeveortopeden må ha direkte oppgjør med Helfo. Med direkte oppgjør blir stønaden utbetalt direkte til kjeveortopeden, slik at pasienten kun må stå for egenbetalingen.

Egenbetaling

​Kjeveortopeder har fri prissetting, og kan derfor ta mer betalt for behandlingen enn stønaden fra Helfo dekker. Det betyr at pasientene må regne med å måtte betale noe av behandlingen selv, også de som har rett til 100 prosent stønad.

Trenger barnet/ungdommen tannregulering?

​Foreldre som lurer på om barnet deres trenger tannregulering, må gå via tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten for å få en vurdering. Det samme gjelder unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Tannlegen eller tannpleieren skal gjøre en selvstendig vurdering av behandlingsbehovet, og eventuelt henvise videre til kjeveortoped.

Det er kjeveortopeden som avgjør om barnet trenger behandling, og i tilfelle hvilken behandling.

Utvidet stønad for familier med flere enn ett barn

​Familier med flere enn ett barn med behov for kjeveortopedisk behandling kan ha krav på utvidet stønad (søskenmoderasjon), etter nærmere fastsatte vilkår. Den foresatte må opplyse kjeveortopeden om at det er flere søsken i familien med tannregulering, og dokumentere at behandlingen av det første barnet har påført familien faktiske utgifter. 

Ordningen med utvidet stønad til utgifter til kjeveortopedisk behandling gjelder familier der flere barn enn ett barn har behov for slik behandling. Utvidet stønad gjelder fra det neste barnet (med behov for tannregulering) og de påfølgende søsken. Helsøsken, halvsøsken og fostersøsken defineres som søsken. Stesøsken er ikke definert som søsken i denne sammenhengen.

Se eventuelt informasjon fra NAV om bidrag fra den andre forelderen til særlige utgifter som tannregulering, konfirmasjon og briller.

Tannregulering for voksne

Hovedregelen er at voksne må betale for tannbehandlingen de har behov for, men i noen tilfeller kan pasienten få stønad fra Helfo til tannregulering, uavhengig av alder. Dette kan være tilfellet ved

  • rehabilitering ved tanntap som følge av marginal periodontitt
  • tannagenesi (medfødt manglende tannanlegg)
  • tannskader ved godkjent yrkesskade
  • tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade

Voksne som lurer på om de kan ha krav på stønad fra Helfo til tannregulering, må ta kontakt med tannlegen sin. Tannlegen kan vurdere om de faller inn under noen av tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra Helfo. ​

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Tannregulering til barn og unge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 3. mai 2022 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/tannhelse/tannregulering-til-barn-og-unge/

Sist oppdatert tirsdag 3. mai 2022