Tenner hos barn

Barn får vanligvis sin første tann når de er 6–8 måneder gamle. Innen barnet er tre år, er alle 20 melketennene brutt frem. Fra barnet er 5–6 år og frem til de er 12–13 år feller de melketennene og får 28 permanente tenner.

Jente uten fortenner

De første tennene

Når får barn de første tennene?

De første tennene kalles gjerne melketenner. Utvikling av melketennene begynner tidlig i svangerskapet.

Som oftest bryter en fortann i underkjeven frem først, ved 6–8 måneders alderen. Men det er store individuelle forskjeller, noen barn er 3 måneder, andre nærmere 1 år.

Etter de to første fortennene nede kommer vanligvis overkjevens fire fortenner, så sidefortennene i underkjeven.

Rundt 1-årsalderen vil mange barn ha fått de åtte fortennene. Deretter kommer 1-årsjekselene, hjørnetennene og de bakerste 2-årsjekslene i tur og orden til barnet er 2-3 år.

Felling av melketennene begynner i 5-6-årsalderen.

Illustrasjon av melketennenes plassering og når de bryter frem.

Illustrasjon av melketennenes plassering og når de bryter frem.

Er det vondt å få tenner?

Tannfrembruddet skjer uten sår, men det kan gi trykk og kløe. Barnet kan bli irritabel og urolig. Noen kan ha nytte av en bitering av gummi som er god å tygge på, skånsom for tannkjøttet og lett å holde ren. Biteringen kan gjerne avkjøles i kjøleskapet før barnet bruker den. 

Får barnet feber eller diaré?

En lett forhøyet kroppstemperatur i forbindelse med tannfrembruddet er ikke uvanlig. Høy feber derimot skyldes andre forhold enn tannfrembrudd. Diaré skyldes ikke tannfrembrudd, men kan ha sammenheng med nye matvarer som introduseres eller være en reaksjon på alt barn i den alderen vanligvis putter i munnen.

Er smokk skadelig?

Barn har et medfødt sugebehov. Barn som bruker smokk eller suger på finger, kan få tannstillingsfeil. Dette retter seg som regel hvis barnet avvennes i god tid før frembrudd av varige tenner. Det er lettere å slutte med smokk enn fingersuging.

Når mister barnet melketennene? 

Melketennene løsner og faller ut fordi de permanente tennene utvikler seg i kjevene og løser opp (resorberer) røttene til melketennene.

Barn mister de første melketennene når de er 5-6 år, og innen de er 12-13 år er vanligvis alle 20 melketennene felt. Først felles fortennene i underkjeven, omtrent samtidig med at 6-årsjekselen bryter frem bak den bakerste melketannsjekselen.

Tannfellingen skjer vanligvis uten smerter og blødning. Som regel vil den permanente tannen være synlig i tannkjøttet når melketannen er felt, og bryte helt frem kort tid etter.

Melketenner som ikke felles kan skyldes at det mangler et permanent tannanlegg, eller at den permanente tannen er ute av stilling. Dette kan kontrolleres hos tannlege eller tannpleier.

Tanndannelse og tannfrembrudd i overkjeven (PDF, Kompetansesenteret Tannhelse Midt)

De varige tennene

Totalt dannes 28 varige tenner og noen får i tillegg 4 visdomstenner. Utvikling av disse permanente tennene starter i kjevene i slutten av svangerskapet.

6-årsjekselen kommer bak den bakerste melketannjekselen. Innen barnet er 12-13 år har vanligvis de 28 varige tennene brutt fram. Visdomstenner bryter som regel fram etter 18 års alder. Det er ikke alle som får visdomstenner.

Plager ved tannfrembrudd

Vanligvis skjer frambruddet uten problemer. I forbindelse med frambrudd av jeksler, og spesielt visdomstennene, kan det bli en lokal betennelse rundt tannen (perikoronitt). Denne kan behandles av tannlege.

Tannhelsekontroll hos tannlege eller tannpleier

Barn har rett til gratis regelmessig tannhelsetilbud hos den offentlige tannhelsetjenesten frem til og med det året de fyller 18.

Barnet blir kalt inn til kontroll og undersøkelse første gang det året det fyller 3 år. Hvor ofte barnet kalles inn er avhengig av barnets tannhelse og behov for oppfølging, og det kan gå mellom 1 og 2 år mellom kontrollene.

Ved tannhelsekontrollen vil tannlege eller tannpleier undersøke tennene og bittet og gi råd og veiledning om tannpuss, fluortannkrem, drikke og kosthold. Eventuell behandling er gratis, med unntak av tannregulering. 

Forbered gjerne barnet før første besøk på tannklinikken

Du kan forberede barnet før første besøk på tannklinikken ved å la barnet øve seg på å gape foran speilet mens dere teller tenner. Fortell barnet om stolen, lampen, speilet og «tannpirkeren» som brukes til å sjekke tennene.

Det er trygt for barnet om den som følger har et avslappet forhold til det å gå til tannhelsekontroll. Ta kontakt med tannklinikken på forhånd om barnet er spesielt engstelig.

Trenger barnet regulering?

Tannlege eller tannpleier vil vurdere behovet for tannregulering (kjeveortopedisk behandling) ved den vanlige tannundersøkelsen. Bittfeil kan behandles med løse plater (gommer) og/eller apparatur som festes til tennene.

Det er individuelt når tannregulering kan starte, men oftest starter behandlingen i alderen 11–14 år. Behandlingen utføres vanligvis av en spesialist (kjeveortoped).

Folketrygden gir stønad ved tannregulering. Egenandelen er lavest ved alvorlige bittfeil.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 16. november 2021