Tenner hos barn

Barn blir født uten tenner, da ligger tannanleggene skjult i kjevene. Den første tann bryter vanligvis frem ved 6-8 måneder. Når barnet er 3 år har alle 20 melketennene brutt frem i munnen.

Jente uten fortenner

De første tennene

De første tennene kalles gjerne melketenner. Utvikling av melketennene begynner tidlig i svangerskapet.

De første melketennene tegning

Som oftest bryter en fortann i underkjeven frem først, ved 6–8 måneders alderen. Men det er store individuelle forskjeller, noen barn er 3 måneder, andre nærmere 1 år.

Etter de to første fortennene nede kommer vanligvis overkjevens fire fortenner, så sidefortennene i underkjeven.

Rundt 1-årsalderen vil mange barn ha fått de åtte fortennene. Deretter kommer 1-årsjekselene, hjørnetennene og de bakerste 2-årsjekslene i tur og orden til barnet er 2-3 år.

Felling av melketennene begynner i 5-6-årsalderen.

Er det vondt å få tenner?

Tannfrembruddet skjer uten sår, men det kan gi trykk og kløe. Barnet kan bli irritabel og urolig. Noen kan ha nytte av en bitering av gummi som er god å tygge på, skånsom for tannkjøttet og lett å holde ren.

Får barnet feber eller diaré?

En lett forhøyet kroppstemperatur i forbindelse med tannfrembruddet er ikke uvanlig. Høy feber derimot skyldes andre forhold enn tannfrembrudd. Diaré skyldes ikke tannfrembrudd, men kan ha sammenheng med nye matvarer som introduseres eller være en reaksjon på alt barn i den alderen vanligvis putter i munnen.

Er smokk skadelig?

Barn har et medfødt sugebehov. Barn som bruker smokk eller suger på finger, kan få tannstillingsfeil. Dette retter seg som regel hvis barnet avvennes i god tid før frembrudd av varige tenner. Det er lettere å slutte med smokk enn finger.

De varige tennene

Senere i svangerskapet starter dannelsen av de første varige/permanente tennene. Totalt dannes 28 varige tenner og noen får i tillegg 4 visdomstenner.

6-årsjekselen kommer bak den bakerste melketannjekselen. Når barnet er 12-13 år, er vanligvis alle melketenner felt, og 28 varige tenner har brutt fram. Visdomstenner bryter som regel fram etter 18 års alder. Noen får ikke visdomstenner.

Plager ved tannfrembrudd

Vanligvis skjer frambruddet uten problemer. I forbindelse med frambrudd av jeksler, og spesielt visdomstennene, kan det bli en lokal betennelse rundt tannen (perikoronitt). Denne kan behandles av tannlege.

Trenger barnet regulering?

Tannlege eller tannpleier vil vurdere behovet for tannregulering (kjeveortopedisk behandling) ved den vanlige tannundersøkelsen. Bittfeil kan behandles med løse plater (gommer) og/eller apparatur som festes til tennene.

Det er individuelt når tannregulering kan starte, men oftest starter behandlingen i 11 til 14-årsalderen. Behandlingen utføres vanligvis av en spesialist (kjeveortoped).

Folketrygden gir stønad ved tannregulering. Egenandelen er lavest ved alvorlige bittfeil.