Om Timeavtaler

Her får du informasjon om hvordan timeavtaler fungerer, hvilke timer du kan se i oversikten og hvem du kan bestille time hos.


Foreløpig er det begrenset hvem som tilbyr timebestilling og hvilke timeavtaler du kan se.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om Timeavtaler. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert onsdag 19. mai 2021 [hentet onsdag 29. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/timeavtaler/om/

Sist oppdatert onsdag 19. mai 2021