Om Timeavtaler

Du kan se framtidige timeavtaler med helsetjenesten samlet i en liste. Foreløpig er det begrenset hvilke tjenester og områder som er med i listen, men den utvides stadig.

Kalender og notatbok

Illustrasjon: Mostphotos

Framtidige timeavtaler med helsetjenesten vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men hva som vises i den vil variere, avhengig av hvilke tjenester man bruker og hvor.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

For øyeblikket vises følgende:

 • Timeavtaler ved sykehus i Helse Vest.
 • Timeavtaler ved enkelte avdelinger ved sykehus i Helse Nord.
 • Timeavtaler fra noen avdelinger ved sykehus i Helse Midt-Norge.
 • Timeavtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timevisningstjenesten. Du kan også avbestille timer eller se tidligere timer du har hatt med disse fastlegene.
 • Avtaler om hjemmebesøk fra kommunehelsetjenesten i et utvalg kommuner. Du kan også avbestille fremtidige avtaler eller se tidligere avtaler du har hatt.

Se avtaler om hjemmebesøk

Hvis du mottar kommunale helsetjenester og bor i en kommune som benytter disse tjenestene på helsenorge.no, kan du for eksempel få oversikt over avtaler om hjemmebesøk på Helsenorge.

Hvilke kommuner er med?

Tilbudet blir gradvis utvidet til flere kommuner. Her finner du en oversikt over hvilke kommuner som deltar (ks.no).

Hvordan virker det?

Logg inn på helsenorge.no og gå til Timeavtaler for å se avtalene.

Hvilke avtaler som vises kan variere fra kommune til kommune, og er avhengig av hvilket journalsystem kommunen bruker:

Avtaler som kan vises er:

 • Regelmessige avtaler fram i tid.
 • Tildelte avtaler: Avtaler som har kommet på arbeidsplanen til en ansatt og har et mer bestemt tidspunkt.
 • Avlyste avtaler framover i tid: Avlyst enten av deg selv, eller av tjenesten.
 • Utførte hjemmebesøk.
 • Tidligere avtaler.

Koronatest

Bestille time for koronatest

Hvis du bor i en kommune som har tatt denne muligheten i bruk, kan du med denne tjenesten også bestille time for å bli testet for korona.

Dette kan du gjøre på tre ulike steder på Helsenorge:

 • Logg inn og velg «Se alle helsekontaktene dine».
 • Timeavtaler: Trykk på «Bestill time» øverst på siden.
 • Helsekontakter: Under «Andre kontakter i primær- og spesialisthelsetjenesten».

Det er gratis å bli testet for korona.

Svare på spørsmål

Når du bestiller time til koronatest, må du svare på noen spørsmål før du kan velge tidspunkt for timen. Du må svare på alle spørsmålene før du kommer videre i bestillingsprosessen, men du kan bestille time selv om du svarer nei på ett eller flere av spørsmålene.

Du må oppgi et telefonnummer

Når du bestiller time for testing, må du oppgi et telefonnummer du kan nås på. Hvis prøvesvaret er positivt, vil kommunen ta kontakt med deg på dette nummeret.

Du kan også se prøvesvarene dine i Prøvesvar-tjenesten på Helsenorge.

Hvordan ser jeg om min kommune deltar?

Hvis din kommune ikke deltar, vil du ikke se legevakt eller smitteverntjenesten oppført som en av dine helsekontakter.

Hvordan bestille koronatest hvis din kommune ikke deltar

Kontakt fastlegen din hvis du har symptomer på korona. Du kan også se hjemmesidene til kommunen du oppholder deg i for informasjon om gjennomføring av testing.

Prøv Koronasjekk eller spør fastlegen din om du er usikker på om du skal testes.