Timeavtaler

Her kan du se dine timer hos fastlegen, sykehus og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Om tjenesten

Foreløpig inneholder listen kun timeavtaler ved sykehus i Helse Vest og Helse Nord, samt timeavtaler hos enkelte avdelinger ved sykehus i Helse Midt, i tillegg til avtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timebestillingstjenesten. Timeavtaler i kommunale helsetjenester vises også for enkelte kommuner og bydeler som er med i utprøvingen av dette.

Finn mer informasjon om Timeavtaler på Helsenorge.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

 • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
 • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn mellom 12 og 16 år som du har foreldreansvar for, men med noen begrensninger:

Du vil se deres timeavtaler med fastlegen og kommunal helse- og omsorgstjeneste, men ikke timeavtaler fra spesialisthelsetjenesten.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Bestille time for koronatest

Hvis du bor i en kommune som har tatt denne muligheten i bruk, kan du med denne tjenesten også bestille time for å bli testet for korona.

Dette kan du gjøre på tre ulike steder på Helsenorge:

 • Logg inn og velg «Se alle helsekontaktene dine».
 • Timeavtaler: Trykk på «Bestill time» øverst på siden.
 • Helsekontakter: Under «Andre kontakter i primær- og spesialisthelsetjenesten».

Det er gratis å bli testet for korona.

Du må oppgi et telefonnummer

Når du bestiller time for testing, må du oppgi et telefonnummer du kan nås på. Hvis prøvesvaret er positivt, vil kommunen ta kontakt med deg på dette nummeret.

Du kan også se prøvesvarene dine i Prøvesvar-tjenesten på Helsenorge.

Kommuner som deltar

Disse kommunene deltar:

 • Bodø
 • Nes
 • Randaberg
 • Rælingen
 • Sola
 • Stavanger

Andre kommuner kan blir lagt til etter hvert. Hvis din kommune ikke deltar, vil du ikke se legevakt eller smitteverntjenesten oppført som en av dine helsekontakter.

Hvordan bestille koronatest hvis din kommune ikke deltar

Kontakt fastlegen din hvis du har symptomer på korona. Du kan også se hjemmesidene til kommunen du oppholder deg i for informasjon om gjennomføring av testing.

Prøv Koronasjekk eller spør fastlegen din om du er usikker på om du skal testes.

Innboksen din viser innkallingsbrev og ulike meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt.

Innboks

Fant du det du lette etter?