Fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av andre

Her kan du gi andre fullmakt til å bruke tjenester på Helsenorge på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre. Du vil aldri kunne gi andre tilgang til mer enn du selv har tilgang til.

Fullmakt er en av flere måter du kan bruke Helsenorgetjenestene på vegne av andre på. Andre måter kan være på vegne av barn du har foreldreansvar for, eller på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse.

Les mer om fullmakt.

Fullmakter saksbehandles normalt innen 30 dager.