Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som bor og jobber i Norge

På denne siden kan du lese om hvilke helserettigheter du har hvis du bosetter deg og arbeider i Norge.

Kvinne som holder papirer og ser ut av vindu

1

Medlemskap i folketrygden

Hvis du bosetter deg og arbeider i Norge, er du medlem i den norske folketrygden.

Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester i det offentlige helsevesenet, og at du må betale egenandel på behandlinger.

Har du spørsmål om medlemskap i folketrygden, les mer på nav.no.

Du regnes normalt som bosatt der du har din nærmeste familie, det vil si ektefelle, samboer og/eller barn. I noen tilfeller vil du likevel kunne anses som bosatt i Norge selv om du har familiemedlemmer som bor i et annet land.

Eksempel

Katrin fra Tyskland har giftet seg med en norsk mann, flyttet til Norge og arbeider som fysioterapeut. Hun er dermed blitt medlem i den norske folketrygden. Da hun blir bitt av en katt og drar på legevakten for å få stivkrampesprøyte, betaler hun egenandel på lik linje med andre innbyggere i Norge .

2

Forsørger du familie som bor i et annet land enn deg?

Familiemedlemmer som bor i et annet EU/EØS-land (eller i Sveits) enn deg, og som du forsørger, vil også ha rett til å få dekket utgifter til helsetjenester.

​Disse familiemedlemmene har rett til å få dekket helsetjenester fra det offentlige helsevesenet i sitt bostedsland for Norges regning. For å få dokumentasjon på familiemedlemmenes rettigheter må du få innvilget rettighetsdokument S1 av Helfo.

Du kan søke ved å bruke digitalt skjema:

Logg inn på Helfos digitale skjema (altinn.no)

Søk om å få rettighetsdokument S1 for familiemedlemmer (altinn.no)

Du må sørge for å legge ved

  • kopi av arbeidskontrakt
  • bekreftelse fra arbeidsgiver på at du fortsatt er ansatt hvis arbeidskontrakten er eldre enn ett år

Rettighetsdokument S1 må du eller dine familiemedlemmer levere til aktuell trygdeinstitusjon i landet der de du forsørger, bor. Rettighetsdokumentet vil først være gyldig når Helfo har mottatt en tilbakemelding fra trygdemyndighetene i bostedslandet.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn følgende søknad til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Eksempel

Katrin har en tenåringsdatter som bor hos bestemoren sin i Hamburg for å fullføre videregående skole. Det er fremdeles Katrin som har forsørgeransvaret. Da datteren får kyssesyken og trenger legebehandling, får hun dekket helsetjenester etter reglene i Tyskland. Dette får hun fordi rettighetsdokument S1 fra Norge er registrert og godkjent i Tyskland.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

3

Europeisk helsetrygdkort

Du kan bruke Europeisk helsetrygdkort fra Norge hvis du skal oppholde deg midlertidig i et annet EU/EØS-land.

Du har rett til Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Helsetrygdkortet kan du bruke i alle EU/EØS-land, unntatt i Norge. Du kan også bruke kortet i ditt tidligere hjemland.

Familiemedlemmer du forsørger, kan også ha rett til Europeisk helsetrygdkort fra Norge.

Eksempel

Katrin er hjemme på ferie hos familien sin i Tyskland. Der får hun så kraftige magesmerter at hun velger å oppsøke lege. For å få dekket utgiftene til helsetjenester i Tyskland bruker hun sitt europeiske helsetrygdkort fra Norge.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

4

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.  

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som bor og jobber i Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 18. april 2024 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/arbeidstaker-fra-eu-eos-eller-sveits-som-bor-og-jobber-i-norge/

Sist oppdatert torsdag 18. april 2024