Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som bor og jobber i Norge

På denne siden kan du lese om hvilke helserettigheter du har hvis du bosetter deg og arbeider i Norge.

Kvinne som holder papirer og ser ut av vindu

1

Medlemskap i folketrygden

Hvis du bosetter deg og arbeider i Norge, er du medlem i den norske folketrygden.

Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester i det offentlige helsevesenet, og at du må betale egenandel på behandlinger.

Har du spørsmål om medlemskap i folketrygden, les mer på nettsidene til NAV.

Du regnes normalt som bosatt der du har din nærmeste familie, det vil si ektefelle, samboer og/eller barn. I noen tilfeller vil du likevel kunne anses som bosatt i Norge selv om du har familiemedlemmer som bor i et annet land.

Eksempel

Katrin fra Tyskland har giftet seg med en norsk mann, flyttet til Norge og arbeider som fysioterapeut. Hun er dermed blitt medlem i den norske folketrygden. Da hun blir bitt av en katt og drar på legevakten for å få stivkrampesprøyte, betaler hun egenandel på lik linje med nordmenn.

2

Forsørger du familie som bor i et annet land enn deg?

Familiemedlemmer som bor i et annet EU/EØS-land (eller i Sveits) enn deg, og som du forsørger, vil også ha rett til å få dekket utgifter til helsetjenester.

​Disse familiemedlemmene har rett til å få dekket helsetjenester fra det offentlige helsevesenet i sitt bostedsland for Norges regning. For å få dokumentasjon på familiemedlemmenes rettigheter må du få innvilget rettighetsdokument S1 av Helfo.

Du kan søke ved å bruke digitalt skjema:

Du må sørge for å legge ved

  • kopi av arbeidskontrakt
  • bekreftelse fra arbeidsgiver på at du fortsatt er ansatt hvis arbeidskontrakten er eldre enn ett år

Rettighetsdokument S1 må du eller dine familiemedlemmer levere til aktuell trygdeinstitusjon i landet der de du forsørger bor. Rettighetsdokumentet vil først være gyldig når Helfo har mottatt en tilbakemelding fra trygdemyndighetene i bostedslandet.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

 

Eksempel

Katrin har en tenåringsdatter som bor hos bestemoren sin i Hamburg for å fullføre videregående skole. Det er fremdeles Katrin som har forsørgeransvaret. Da datteren får kyssesyken og trenger legebehandling, får hun dekket helsetjenester etter reglene i Tyskland. Dette får hun fordi rettighetsdokument S1 fra Norge er registrert og godkjent i Tyskland.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia er ikke lenger medlem av EU/EØS. Fra 1. januar 2021 vil bare enkelte persongrupper ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp.

Les mer om konsekvenser av brexit her.

3

Europeisk helsetrygdkort

Du kan bruke Europeisk helsetrygdkort fra Norge hvis du skal oppholde deg midlertidig i et annet EU/EØS-land.

Du har rett til Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Helsetrygdkortet kan du bruke i alle EU/EØS-land, unntatt i Norge. Du kan også bruke kortet i ditt tidligere hjemland.

Familiemedlemmer du forsørger, kan også ha rett til Europeisk helsetrygdkort fra Norge.

Eksempel

Katrin er hjemme på ferie hos familien sin i Tyskland. Der får hun så kraftige magesmerter at hun velger å oppsøke lege. For å få dekket utgiftene til helsetjenester i Tyskland bruker hun sitt europeiske helsetrygdkort fra Norge.

4

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.  

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert lørdag 11. desember 2021