Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som jobber i Norge, men ikke bor her

Du som jobber i Norge og bor i et annet EU/EØS-land eller Sveits, har som hovedregel rett til å få dekket helsetjenester både i Norge og i bostedslandet ditt.

Smilende mann på byggeplass