Arbeidstaker fra land utenfor EU/EØS

For å kunne arbeide i Norge må du ha lovlig adgang til å ta arbeid her. På denne siden kan du lese om hvilke helserettigheter du har som arbeidstaker i Norge.

Smilende mann med bøker

​​Les mer på nettveiviseren «Work in Norway – The Official Guide».

Før du kommer til Norge, bør du undersøke med Utlendingsdirektoratet om du må ha spesielle tillatelser eller om det gjelder spesielle regler for deg.

Medlemskap i folketrygden

Når du tar deg arbeid i Norge, blir du automatisk medlem i den norske folketrygden. Dermed har du rett til helsehjelp etter reglene i Norge. Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsehjelp i det offentlige helsevesenet, og at du må betale egenandel på behandlinger på lik linje med nordmenn.

Har du spørsmål om medlemskap i folketrygden, les mer på nettsidene til NAV.

Arbeidstaker i Norge bosatt utenfor EU/EØS

Dersom du er arbeidstaker i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen og er bosatt utenfor EU/EØS, blir du medlem i folketrygden. Dermed har du rett til helsehjelp i Norge, og du har rett til å få dekket helsehjelp i utlandet etter reglene om utvidet stønad.

Har du forsørgede familiemedlemmer, må de søke NAV om eget medlemskap i folketrygden hvis de skal få helserettigheter i Norge på lik linje med landets innbyggere. I motsatt fall har familiemedlemmene dine i begrenset grad rett til å få dekket helsehjelp når de oppholder seg i Norge. De har heller ikke rett til dekning av helsehjelp i andre land basert på ditt medlemskap i folketrygden.

Har du hatt utgifter til helsetjenester, kan du lese om dine rettigheter på nettsiden om utvidet stønad.

Utsendt arbeidstaker til Norge

​Dersom du er utsendt arbeidstaker til Norge, må du undersøke med hjemlandet ditt hvilke regler som gjelder for deg.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert tirsdag 11. februar 2020