Studenter fra EU/EØS-land eller Sveits som studerer i Norge

Er du fra Sveits eller et EU/EØS-land utenfor Norden og skal til Norge for å studere, bør du sjekke om du har rett til Europeisk helsetrygdkort før du reiser fra hjemlandet ditt.

Student som leser