Studenter fra EU/EØS-land eller Sveits som studerer i Norge

Er du fra Sveits eller et EU/EØS-land utenfor Norden og skal til Norge for å studere, bør du sjekke om du har rett til Europeisk helsetrygdkort før du reiser fra hjemlandet ditt.

Student som leser

Du vil i utgangspunktet ikke regnes som bosatt i Norge. ​Du bør undersøke med trygdeinstitusjonen i bostedslandet ditt om du fremdeles har rett til dekning av helseutgifter derfra.

Hvis du har rett til å få Europeisk helsetrygdkort (EHIC) fra bostedslandet ditt, bør du sørge for å ha dette med deg. Kortet er en dokumentasjon på at du har rett til nødvendig helsehjelp ved behandlingssteder som er tilknyttet det offentlige helsevesenet.

Du bør i tillegg vurdere å tegne en privat forsikring. Den kan for eksempel brukes ved behov for dekning av utgifter til hjemreise ved eventuell sykdom.

Les mer om hvilke helserettigheter du har i Norge med Europeisk helsetrygdkort, og hva du skal gjøre hvis du blir syk.

Hvis du ikke har rett til Europeisk helsetrygdkort, bør du tegne en privat helseforsikring.

Hvis du er ansett for å være bosatt i Norge, har du rett til å få dekket utgifter til helsehjelp i Norge på lik linje med norske borgere. Da skal du ikke vise Europeisk helsetrygdkort. Som folkeregistrert i Norge vil du blant annet bli tildelt en fastlege.

Du må undersøke med Nav hvilken betydning det får for dine rettigheter hvis du tar deg jobb mens du studerer i Norge.

Eksempel: Carlos fra Spania skal studere i Norge i ett semester. Han har med seg sitt europeiske helsetrygdkort til Norge og har også valgt å tegne en privat forsikring. På skiferie i Hemsedal blir Carlos kjørt overende i bakken. Han faller stygt og blir sendt til et sykehus. Han viser sitt europeiske helsetrygdkort og får behandling på sykehuset uten å betale noe for det. Det viser seg at Carlos har knust bekkenet, og han ønsker derfor å komme hjem til Spania så fort som mulig. Heldigvis har han tegnet en privat forsikring som dekker hjemreise.​

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Studenter fra EU/EØS-land eller Sveits som studerer i Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 10. mars 2022 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/studenter-fra-eu-eos-land-eller-sveits-som-studerer-i-norge/

Sist oppdatert torsdag 10. mars 2022