Utsendt arbeidstaker i Norge fra land innenfor EU/EØS eller Sveits

Skal du jobbe midlertidig i Norge, må du få med deg to dokumenter fra hjemlandet ditt: attest A1 og rettighetsdokument S1.

Forretningsmann jobber på data og snakker i mobil.

1

Før du reiser til Norge

Hvis du er fra et EU/EØS-land eller Sveits og har arbeidsgiver i hjemlandet, og arbeidsgiveren din sender deg for å utføre arbeid i Norge, må du få med deg to dokumenter fra hjemlandet ditt: attest A1 og rettighetsdokument S1.

Ta kontakt med trygdemyndighetene i hjemlandet ditt for å få attest A1 og rettighetsdokument S1.

Rettighetsdokument S1 dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til helsetjenester i Norge. Attest A1 dokumenterer din trygdetilknytning til hjemlandet ditt og at du ikke skal betale trygdeavgift til Norge.

Eksempel

Lech fra Polen er ansatt i et firma i Polen og skal jobbe for dette firmaet i Norge i en periode. Han sørger for å få tak i attest A1 og rettighetsdokument S1 før han reiser.​

2

Når du kommer til Norge

Når du kommer til Norge, må du sende riktig dokumentasjon til riktig sted.

Rettighetsdokument S1 skal du sende til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Du skal sende attest A1 til NAV.

Eksempel

Lech sender rettighetsdokument S1 til Helfo og attest A1 til NAV med en gang han kommer til Norge.​

3

Dine rettigheter

Hvis du blir syk, har du rett til helsetjenester uansett hvor lenge du har vært i Norge.

Du som har status i folkeregisteret som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Hvis du ikke har fått fastlege ennå, kan du selv finne fastlege her på Helsenorge. Hvis du har d-nummer, har du i utgangspunktet ikke rett til fastlege. Les mer om fastlegeordningen her.

Du som ikke har rett til fastlege, har likevel krav på å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp, men du må selv finne et offentlig legekontor med ledig kapasitet. Kommunene er ansvarlige for at du får den helsehjelpen du har krav på. Noen kommuner har oversikt over leger som tar inn pasienter som ikke har rett til fastlege. Sjekk kommunens nettsider.

Kontakt legevakten ved akutt sykdom og skade på kveldstid og i helger.

Du må betale egenandel på behandlinger. Hvor store egenandelene vil være avhenger av hvilke helsetjenester du har behov for. Du betaler egenandeler inntil en viss sum i løpet av året, deretter har du rett til frikort.

Eksempel

Lech har behov for å gå til lege. Ettersom han ikke er folkeregistrert i Norge, har han ikke rett til fastlege. Lech må derfor finne en lege som har ledig kapasitet. Han sjekker kommunens nettside og finner en liste med leger som tar inn pasienter som ikke har rett til fastlege. Etter å ha ringt et par stykker, finner han en lege som har tid. Der betaler han egenandel på lik linje med norske borgere. Han passer på å ta vare på den spesifiserte kvitteringen, så han kan søke om frikort hvis han når egenandelstaket i løpet av året.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Utsendt arbeidstaker i Norge fra land innenfor EU/EØS eller Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 22. mars 2022 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/utsendt-arbeidstaker-i-norge-fra-land-innenfor-eu-eos-eller-sveits/

Sist oppdatert tirsdag 22. mars 2022