Kjøp av næringsmidler i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til kjøp av næringsmidler i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Kunde snakker med apotekansatt

1

Dine rettigheter

Du kan få refundert utgifter fra Helfo til næringsmidler kjøpt i et annet EU/EØS-land. Du får bare refundert utgifter til næringsmidler som tilsvarer produkter oppført på produkt- og prislisten.

For å ha rett til å få refundert utgifter må du som hovedregel være medlem av folketrygden. I mange tilfeller kan også familiemedlemmene dine ha rett til stønad. Helfo kan i utgangspunktet ikke dekke utgifter til kjøp av næringsmidler i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

For å få refusjon må du ha fått innvilget næringsmidler på blå resept. Det betyr at du må ha et vedtak fra Helfo om individuell stønad til næringsmidler. Det er legen din som må søke Helfo om individuell stønad for deg. Du må på kjøpstidspunktet fylle vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge.

Du kan få refundert utgifter til næringsmidler som tilsvarer produktene som er oppført på Helfos produkt- og prislister. Der står makspris for refusjon oppført. Du vil ikke få dekket mer enn det du har betalt for næringsmidlene. Hvis du har betalt mer enn makspris, må du betale mellomlegget selv.

Du vil ikke få stønad til næringsmidler kjøpt på nettapotek i utlandet som du får tilsendt til Norge.

Eksempel

Janne og sønnen Marcus på fem måneder oppholder seg i utlandet i fire måneder. Marcus har påvist melkeproteinallergi og må ha morsmelkerstatning. Han har vedtak fra Helfo, og Janne kjøper morsmelkerstatning på apoteket. Janne sørger for at hun kjøper et produkt som tilsvarer det som står i produkt- og prislisten. Der står også makspris for refusjon oppført. Janne får dekket det samme som hun ville fått i Norge.

2

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du husker å få med deg riktig dokumentasjon.

Når du skal søke Helfo om refusjon, må du sende oss

  • kopi av resept (eller en annen bekreftelse fra legen din) som viser at du på kjøpstidspunktet fylte vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge
  • gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad til næringsmidler
  • spesifiserte kvitteringer som inneholder produktnavn, pris og kjøpsdato 

 

Eksempel

Janne sørger for å ta vare på resepten og de originale kvitteringene som viser hvilke næringsmidler hun har kjøpt.

3

Send søknad til Helfo

Når næringsmidlene er kjøpt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Eksempel

Janne har i løpet av utenlandsoppholdet kjøpt næringsmidler flere ganger. Hun velger å sende én samlet søknad om refusjon fra Helfo etter at hun og sønnen har kommet hjem til Norge. Hun sender inn digitalt skjema sammen med resepten og de originale kvitteringene som vedlegg. Janne passer på å sende inn søknaden innen seks måneder fra hun kjøpte næringsmidlene første gang.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

4

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også hvis helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Kjøp av næringsmidler i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 5. juli 2023 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/kjop-av-naringsmidler-i-eu-eos/

Sist oppdatert onsdag 5. juli 2023