Kjøp av næringsmidler i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til kjøp av næringsmidler i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 4.

Kunde snakker med apotekansatt

1

Dine rettigheter

Du kan få refundert utgifter til næringsmidler kjøpt i et annet EU/EØS-land. Du får kun refundert utgifter til næringsmidler som er oppført på produkt- og prislisten.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Her finner du næringsmidler som er oppført på produkt- og prislistene som Helfo utarbeider.

For å få refusjon må du ha fått innvilget næringsmidler på blå resept. Det betyr at du må ha et vedtak fra Helfo om individuell stønad til næringsmidler. Det er legen din som må søke Helfo om individuell stønad for deg.

Eksempel

Janne og sønnen Marcus på fem måneder oppholder seg i utlandet i fire måneder. Marcus har påvist melkeproteinallergi og må ha morsmelkerstatning. Han har vedtak fra Helfo, og Janne kjøper morsmelkerstatning på apoteket.

2

Hva kan du få dekket?

Du får dekket tilsvarende det du ville fått i Norge.

Du vil få dekket næringsmidler som står oppført på Helfos produkt- og prislister. Der står makspris for refusjon oppført. Du vil ikke få dekket mer enn det du har betalt for næringsmidlene.

Eksempel

På produkt- og prislisten står makspris for refusjon oppført. Janne får dekket det samme som hun ville fått i Norge.

3

Husk dokumentasjon!

Husk å skaffe deg nødvendig dokumentasjon.

Når du skal søke Helfo om refusjon, trenger du

  • kopi av resept (eller en annen bekreftelse fra legen din) som viser at du på kjøpstidspunktet fylte vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge
  • gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad til næringsmidler
  • dokumentasjon på hvilke typer næringsmidler som er kjøpt
  • originale, spesifiserte kvitteringer for alle utgifter

Du må kunne dokumentere at næringsmidlet er utlevert fra et apotek som har tillatelse i et EU/EØS-land til å selge næringsmidler, og at næringsmidlet er utlevert til personlig bruk.

Eksempel

Janne sørger for å ta vare på resepten og de originale kvitteringene som viser hvilke næringsmidler hun har kjøpt.

4

Send søknad digitalt til Helfo

Når næringsmidlene er kjøpt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Eksempel

Janne har i løpet av utenlandsoppholdet kjøpt næringsmidler flere ganger. Hun velger å sende én samlet søknad om refusjon fra Helfo etter at hun og sønnen har kommet hjem til Norge. Hun sender inn digitalt skjema sammen med resepten og de originale kvitteringene som vedlegg. Janne passer på å sende inn søknaden innen seks måneder fra hun kjøpte næringsmidlene første gang.

5

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også dersom helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen her.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert tirsdag 4. januar 2022