Refusjon av utgifter til næringsmidler på blå resept

​​Du kan få legen din til å søke Helfo om å få refundert utgifter til næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept.

Dekning av utgifter til næringsmidler på blå resept

Legen din kan sende en søknad om individuell stønad til næringsmidler på vegne av deg. Da vil Helfo vurdere om du kan få dekket utgiftene på blå resept.

Fra 1. mai 2021 må legen din søke elektronisk via egen tjenesteportal for helseaktører. Hensikten med dette er at du skal få raskere svar på søknaden.

​Helfo kan gi dekning av utgifter til næringsmidler etter blåreseptforskriften § 6.

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil åtte uker.

Du vil motta et vedtaksbrev fra Helfo når søknaden er ferdig vurdert. Hvis søknaden er innvilget, må dette vises frem på apoteket hver gang du henter næringsmidlet. 

Har du mottatt vedtaksbrevet på Helsenorge, i Digipost eller e-Boks, kan du vise frem vedtaket digitalt, for eksempel på mobiltelefon. 

Fra 1. juli 2022 er alle nye vedtak om individuell stønad på næringsmidler tidsbegrenset til maksimalt to år, hvis ikke noe annet er oppgitt i vedtaket. 

Hvilke næringsmidler kan du få dekket av Helfo?

Det er bare ved bestemte sykdommer eller tilstander at du kan få dekket utgifter.

Når du har fått et vedtak om stønad fra Helfo, kan du få dekket produkter som står på den listen som er aktuell for din sykdom. Legen din må da skrive resept.

Helfos produkt- og prislister viser hvilke produkter du kan få på blå resept.(Helfo.no) 

 

Utlevering fra apotek eller bandasjist når du har fått innvilget stønad på blå resept

​Du må vise vedtaket fra Helfo til apoteket /bandasjisten hver gang du henter næringsmidler. Du må også ha en blå resept på næringsmidlet.

Du betaler bare egenandel når næringsmidlet utleveres på blå resept. Denne teller med i ditt grunnlag for frikort for helsetjenester.

Har du fått frikort, eller er barn under 16 år eller minstepensjonist, slipper du å betale.

​Krav til kjøp på resept for å få dekket utgiftene

Næringsmidler er reseptfrie, men for å få dekket utgiftene fra Helfo, må de være kjøpt på resept. Dette gjelder også hvis du kjøper næringsmidler mens du venter på et vedtak fra Helfo.

Dette betyr du ikke vil få dekket utgifter til næringsmidler som er kjøpt uten at de samtidig er registrert på en resept.

​Næringsmidler ved yrkesskade

Helfo kan gi full dekning av utgifter ved yrkesskade. Full dekning vil si at du ikke skal betale egenandel.

Forutsetningen er at NAV har godkjent yrkesskaden din. I tillegg må du ha et vedtak fra Helfo om stønad til det aktuelle næringsmidlet.

Du kan ha rett til dekning av utgifter til ulike helsetjenester ved yrkesskade.

Du kan også ha rett til dekning av utgifter til ulike helsetjenester ved yrkesskade i utlandet.

​Kjøp av næringsmidler i utlandet

Du kan i noen tilfeller få refundert utgifter til næringsmidler kjøpt i et annet land. Dette gjelder bare næringsmidler som gir rett til stønad i Norge.

Send søknad til Helfo

Du kan søke om å få refundert utgifter du har hatt til næringsmidler ved å bruke digitalt skjema.

Dokumentasjonen må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. Dette gjelder selv om søknaden din fortsatt er til vurdering hos Helfo.

Hvis du får innvilget individuell stønad på blå resept, kan du søke om refusjon enten du har hatt utgifter før eller etter at du fikk vedtaket fra Helfo. Næringsmidlene må være kjøpt på resept.

Du må legge ved følgende:

  • spesifiserte kvitteringer (med produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på lege)

 

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Hvis du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet. Saksbehandlingstiden hos Helfo for søknader om refusjon er inntil 8 uker.

Hvis du har hatt utgifter til næringsmidler mens du har vært innlagt på sykehus eller annen institusjon, kan ikke Helfo dekke disse utgiftene.

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende skjemaet sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

​Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt ved Helfo-henvendelser.

Ettersending av dokumentasjon

For at Helfo skal behandle søknaden din så raskt som mulig, må du sende med all dokumentasjon og kvitteringer når du sender søknaden. Dersom du må ettersende dokumentasjon, går du frem på følgende måte når du har logget deg inn i Altinn:

  • Velg «Tilleggsopplysninger til søknad/fullmakt» fra rullegardinmenyen under «Hva gjelder innsending»/ «Innsendingen gjelder».
  • Under «Tilleggsopplysninger» velger du «Etterspurt dokumentasjon».
  • Det er svært viktig at du fyller inn referansenummeret til din eksisterende sak. Da kan vi behandle saken din raskere. Referansenummeret kan for eksempel se slik ut: «22/0000».

Logg inn for å sende tilleggsopplysninger (altinn.no)

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Refusjon av utgifter til næringsmidler på blå resept. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 12. april 2024 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/dekning-av-utgifter-til-naeringsmidler/

Sist oppdatert fredag 12. april 2024