Psykolog i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til psykologbehandling i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Psykolog og pasient snakker sammen

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo