Egenandel hos fysioterapeut

Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

Kvinne får behandling hos fysioterapeut

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen.

For å finne ut om fysioterapeuten har en slik avtale, kan du spørre fysioterapeuten eller kontakte kommunen.

Går du til en fysioterapeut uten driftstilskudd, må du betale alle utgiftene selv.

Hvis fysioterapeuten har tilleggskompetanse i for eksempel manuellterapi eller psykomotorisk fysioterapi, må du betale en høyere egenandel.

Finn frikortet og sjekk egenandeler

Her kan du finne frikortet ditt, se registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.

Henvisning til fysioterapi

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Hovedregel for betaling hos fysioterapeut

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut.

Noen grupper slipper å betale egenandel for slik undersøkelse og behandling.

Dette gjelder

• barn under 16 år

• personer med frikort tak 2

• personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste)

Egenandeler hos fysioterapeut og frikort

​Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2020 er 2176 kroner.

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser. Egenandelen avhenger av behandlingsformen. For tilleggsbehandling og bruk av utstyr påløper tilleggstakster.​

Her er de vanligste egenandelene for behandling hos fysioterapeut, som teller med i opptjeningen til frikort:

 
Fysioterapeut Egenandel
For undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister) 185 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut 131 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 40 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut

​163 kroner

For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster

13 kroner

Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut

174 kroner

Deretter per påbegynte 10 minutter

63 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

​131 kroner

 

Deretter per påbegynte 10 minutter

42 kroner

​30 minutter gruppebehandling ​59 kroner
​60 minutter gruppebehandling ​102 kroner
​90 minutter gruppebehandling ​147 kroner

Du får frikortet for egenandelstak 2 innen tre uker når du har betalt over 2176 kroner i egenandeler i 2020.

Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no.

Du får tilsendt en SMS eller en e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på helsenorge.no.

Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på.

Fysioterapi i EU/EØS-området

Du kan få dekket visse typer fysioterapi i EU/EØS-området etter norske regler.

Ordningen innebærer at du legger ut for behandlingen, og søker Helfo om refusjon i etterkant.