Egenandel hos fysioterapeut

Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Fysioterapeuten må ha avtale med Helfo

For at du skal ha rett til stønad fra folketrygden til behandling hos fysioterapeut, må fysioterapeuten din ha avtale om direkte oppgjør med Helfo. Du må forsikre deg om dette før undersøkelse og behandling starter. Fysioterapeuten har plikt til å informere deg som pasient dersom han eller hun ikke har direkte oppgjør med Helfo, slik at du får vite, før behandlingen starter, om du må betale hele regningen selv. Denne plikten følger av helsepersonelloven paragraf 6. 

For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. 

For å finne ut om fysioterapeuten har en slik avtale, kan du spørre fysioterapeuten eller kontakte kommunen.

Går du til en fysioterapeut uten driftstilskudd, må du betale alle utgiftene selv.

Hvis fysioterapeuten har tilleggskompetanse i for eksempel manuellterapi eller psykomotorisk fysioterapi, må du betale en høyere egenandel.

Finn frikortet og sjekk egenandeler

Her kan du finne frikortet ditt, se registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.

Henvisning til fysioterapi

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi. 

Fysioterapeuter med godkjent autorisasjon som manuellterapeut kan henvise deg til legespesialister og sykehus, samt rekvirere radiologiske undersøkelser (CT, MR og røntgen). I tillegg kan manuellterapeuter sykemelde deg i inntil tre måneder.

Barn og andre grupper slipper å betale egenandeler

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut.

Noen grupper slipper å betale egenandel for slik undersøkelse og behandling.

Dette gjelder

• barn under 16 år

• personer med frikort for helsetjenester

• personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste)

Sjekk egenandeler og finn frikortet

Egenandelstak for frikort

Du får frikort for helsetjenester innen tre uker etter at du har betalt over 3165 kroner i godkjente egenandeler.

Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser. Egenandelen avhenger av behandlingsformen.

Egenbetaling/pasientbetaling må du dekke selv

Pasienten kan i tillegg til egenandel avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for nødvendig forbruksmateriell som fysioterapeuten benytter i den enkelte undersøkelsen eller behandlingen av pasienten. Som forbruksmateriell regnes for eksempel tape og bandasjer.

Pasienten kan også avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for kompresjonsstrømper, ortoser, innleggssåler og enkelt utstyr for egentrening dersom fysioterapeuten vurderer det som nødvendig for behandlingen. Den faglige vurderingen som er gjort skal framgå av journal. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil kjøpe slikt utstyr hos fysioterapeuten eller annet sted.

Les mer om pasient-betaling i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Vanlige egenandeler hos fysioterapeuten

Her er de vanligste egenandelene for behandling hos fysioterapeut, som teller med i opptjeningen til frikort:

Fysioterapeut Egenandel
For undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister) 201 kroner
Tillegg for diagnostisk ultralyd ved muskel- og skjelettplager 103 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut 144 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 46 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut ​182 kroner 
Deretter per påbegynte 10 minutter 68 kroner
​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi  ​142 kroner 
Deretter per påbegynte 10 minutter 46 kroner
30 minutt gruppebehandling 63 kroner
​60 minutt gruppebehandling ​109 kroner
​90 minutt gruppebehandling ​157 kroner
Egenandelen henger sammen med behandlingsformen.  

 

 

Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på Helsenorge.

Du får tilsendt en SMS eller en e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på Helsenorge.

Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Egenandel hos fysioterapeut. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 1. januar 2024 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut/

Sist oppdatert mandag 1. januar 2024