Egenandel hos lege

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Pasient hos legen

Fastlegen må ha avtale med Helfo

For at du skal ha rett til stønad fra folketrygden, må legen din ha avtale om direkte oppgjør med Helfo. Du må forsikre deg om dette før undersøkelse og behandling starter.

Legen har plikt til å informere deg som pasient dersom hun eller han ikke har direkte oppgjør med Helfo, slik at du får vite, før behandlingen starter, om du må betale hele regningen selv. Denne plikten følger av helsepersonelloven paragraf 6.

Egenbetaling/pasientbetaling må du dekke selv

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Dette kan for eksempel være 

  • utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling
  • utferdigelse av helseattester
  • utskrift og oversending av pasientjournalen din

Legen kan bare kreve egenbetaling som er nevnt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Finn frikortet og sjekk egenandeler

Her kan du finne frikortet ditt, se registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.

Barn og andre grupper slipper å betale egenandeler

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. 
Noen grupper slipper likevel å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet

  • barn under 16 år.
  • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling.
  • personer som har godkjent yrkesskade 
  • soldater i førstegangstjeneste
  • gravide på svangerskapskontroll
  • første legeundersøkelse for personer som søker akutt hjelp etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep
  • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom. 

Dersom du er til behandling/kontroll hos lege for senskader som følge av covid-19/korona, må du betale egenandel. Denne teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. 

Sjekk egenandeler og finn frikortet

Egenandelstak for frikort

Du får frikort for helsetjenester innen tre uker etter at du har betalt over 3165 kroner i godkjente egenandeler.

Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester

Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter.

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

Lege

Egenandel dagtid

Egenandel kveldstid

Konsultasjon hos allmennlege

179 kroner

301 kroner

E-konsultasjon hos allmennlege

179 kroner

179 kroner

Konsultasjon/e-konsultasjon legevakt

179 kroner

301 kroner

Konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin

235 kroner

357 kroner

E-konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin

235 kroner

235 kroner

Konsultasjon/e-konsultasjon på legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin

235 kroner

357 kroner

Sykebesøk fra allmennlege/legevakt

240 kroner

384 kroner

Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin

281 kroner

425 kroner

Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist

403 kroner

 

Laboratorieprøver

64 kroner

 

Røntgen 

287 kroner

 

Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller bud, eller som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist

​64 kroner

62 kroner

 

Utgifter til sesonginfluensa-vaksine teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på Helsenorge. 
Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på Helsenorge.

Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på.

Betaling hos legespesialister

Noen ganger henviser fastlegen deg til en legespesialist, for eksempel lege som holder til på sykehus.

Normalt gjelder de samme reglene for egenandeler og egenbetaling hos legespesialisten som hos fastlegen. Dersom du er henvist til privatpraktiserende spesialist, er det en forutsetning at legespesialisten har avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Under finner du lenkene til nettsidene i hver helseregion med oversikt over legespesialister som har inngått avtale med Helfo:

Gruppene som har fritak for betaling av egenandel er de samme hos legespesialist som hos fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd.

Dersom du går til legespesialist som ikke har avtale om driftstilskudd, må du betale for hele behandlingen selv. Dette gjelder selv om du har henvisning fra allmennlege/fastlege.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Egenandel hos lege. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 1. juli 2024 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-lege/

Sist oppdatert mandag 1. juli 2024