Pensjonister utenfor EU/EØS

Hvis du som pensjonist har flyttet til et annet land, er du ikke lenger automatisk medlem i den norske folketrygden. Bosetter du deg utenfor EU/EØS, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.

Eldre par som smiler og sitter på en benk

1

Dine rettigheter

Når du som pensjonist bosetter deg utenfor EU/EØS, må du søke om frivillig medlemskap i den norske folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.

Du må ha frivillig medlemskap for å ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp både i utlandet og i Norge. Dette gjelder uansett om du er ufør-, alders- eller AFP-pensjonist. 

Når du flytter ut av Norge, mister du retten til fastlege selv om du har frivillig medlemskap i den norske folketrygden.

Les mer om frivillig medlemskap på nettsidene til NAV.

Familiemedlemmer som forsørges av deg og oppholder seg i utlandet sammen med deg, kan også få frivillig medlemskap etter søknad.

​​Hvis du er pensjonist bosatt i Norge og er på ferie/midlertidig opphold i utlandet, har du samme rettigheter som andre turister. Les mer om å være turist utenfor EU/EØS.

Eksempel

Gudmund er pensjonist og har bosatt seg i Thailand. Han  har søkt NAV om frivillig medlemskap i den norske folketrygden og fått dette innvilget.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Hva kan du få dekket?

​Som frivillig medlem kan du få behandling i landet du har flyttet til og få dekket deler av utgiftene etter reglene om ordinær stønad.

Du må legge ut for utgiftene og søke Helfo om refusjon. Du vil da få refundert dine utgifter etter takster. Dette vil ofte bety at du får refundert mindre enn hva behandlingen kostet deg.

Les mer om hva du kan få dekket av utgifter når du har rett til ordinær stønad.

Som pensjonist med frivillig medlemskap i folketrygden beholder du din rett til å motta helsetjenester under midlertidig opphold i Norge. Det vil si at du også kan velge å reise til Norge for å motta behandling, men du må da selv dekke reiseutgiftene.

Familiemedlemmer som har fått innvilget frivillig medlemskap, får de samme rettighetene som deg.

Eksempel

Etter å ha bodd i Thailand en stund, oppdager Gudmund at han har fått lungekreft. Han undersøker selv kostnader for behandling i Thailand og finner ut at refusjon fra Helfo bare dekker en liten del av behandlingen. Gudmund vurderer å reise til Norge for å få behandling der. Det har han krav på ettersom han har sørget for å beholde sitt medlemskap i folketrygden.

3

Send søknad til Helfo

Når du sender inn en søknad, må du sørge for å legge ved riktig dokumentasjon.

Du må sørge for å få med deg dokumentasjon på alle undersøkelser og behandlinger som er utført. Du må også ta vare på de originale kvitteringene og pakningene til eventuelle legemidler.

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen. 

Du som er frivillig medlem i den norske folketrygden, kan søke om å få refundert deler av utgiftene du har hatt til helsetjenester ved å bruke digitalt skjema.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.​

Eksempel

Gudmund har valgt å bli værende i Thailand, selv om det betyr at han må dekke en betydelig del av utgiftene til behandling selv. Noe får han likevel dekket. Han sender inn digitalt skjema til Helfo sammen med kvitteringer og dokumentasjon på at behandlingen er utført. Han passer på å gjøre dette innen seks måneder etter betalingsdato.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

4

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Pensjonister utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet mandag 26. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonister-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023