Pensjonister utenfor EU/EØS

Hvis du som pensjonist har flyttet til et annet land, er du ikke lenger automatisk medlem i den norske folketrygden. Bosetter du deg utenfor EU/EØS, må du søke Nav om frivillig medlemskap i folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.

Eldre par som smiler og sitter på en benk

1

Dine rettigheter

Når du som pensjonist bosetter deg utenfor EU/EØS, må du søke Nav om frivillig medlemskap i den norske folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.

Du må ha frivillig medlemskap innvilget av Nav for å ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp både i utlandet og i Norge. Dette gjelder uansett om du mottar uføretrygd, alderspensjon eller AFP. Det vil stå i vedtaket fra Nav hvilket tidspunkt medlemskapet gjelder fra. Rettighetene til dekning av utgifter til helsehjelp gjelder fra denne datoen.  

Les mer på nav.no om frivillig medlemskap.

Dine rettigheter i Norge

Som pensjonist med frivillig medlemskap i folketrygden beholder du retten til å få dekket utgifter til helsehjelp under midlertidig opphold i Norge. Du kan også få dekket utgifter til planlagt helsehjelp i Norge.

For å få oppfylt rettighetene dine i Norge må du ha med deg vedtaket fra Nav om innvilget frivillig medlemskap i folketrygden. Dette dokumentet må du vise behandleren når du mottar helsehjelpen.

Reiseutgiftene til og fra Norge må du dekke selv.

Når du flytter ut av Norge, mister du retten til fastlege selv om du har frivillig medlemskap i folketrygden.

Familiemedlemmer

Familiemedlemmer som forsørges av deg og oppholder seg i utlandet sammen med deg, kan også få frivillig medlemskap ved å søke Nav. De får da de samme rettighetene som deg.

Eksempel

Gudmund er pensjonist og har bosatt seg i Thailand. Han har søkt Nav om frivillig medlemskap i den norske folketrygden og fått dette innvilget.

Turister utenfor EU/EØS

Hvis du er pensjonist bosatt i Norge og er på ferie eller midlertidig opphold i utlandet, har du samme rettigheter som andre turister. Les mer om å være turist utenfor EU/EØS

2

Hva kan du få dekket?

Som frivillig medlem i folketrygden kan du få dekket deler av utgiftene til helsehjelp etter reglene om ordinær stønad.

Du må betale for helsehjelpen og søke Helfo om refusjon. Du vil da få refundert utgiftene etter reglene om ordinær stønad. Dette vil kunne bety at du får refundert mindre enn hva helsehjelpen kostet deg.  

Les mer om hva du kan få dekket av utgifter når du har rett til ordinær stønad.

Eksempel

Etter å ha bodd i Thailand en stund oppdager Gudmund at han har fått lungekreft. Han undersøker hva behandlingen i Thailand vil koste og finner ut at refusjon fra Helfo bare dekker en liten del av disse kostnadene. Gudmund vurderer å reise til Norge for å få behandling der. Han vil ha rett til å få dekket utgiftene til behandlingen i Norge fordi han har sørget for å beholde sitt medlemskap i folketrygden ved å få innvilget frivillig medlemskap fra Nav.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

3

Husk dokumentasjon!

Husk å få med deg riktig dokumentasjon før du sender søknad til Helfo.

Når behandlingen er utført, må du sørge for å få med deg

  • detaljert dokumentasjon på alle undersøkelser og behandlinger som er utført
  • original spesifisert faktura med pris per behandling
  • originale kvitteringer eller annen dokumentasjon på betaling, for eksempel bankutskrift
  • eventuelt kopi av pakninger hvis du søker om refusjon av utgifter til legemidler

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen. 

Eksempel

Gudmund velger å motta behandlingen i Thailand. Han ber om å få nødvendig dokumentasjon på engelsk.

4

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er mottatt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknaden må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende  inn følgende skjema til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Eksempel

Gudmund vet at han må dekke en betydelig del av utgiftene til behandlingen selv. Noe får han likevel dekket. Han sender inn digitalt skjema til Helfo sammen med kvitteringer og dokumentasjon på at behandlingen er utført. Han passer på å gjøre dette innen seks måneder etter betalingsdato.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Telefaks: +47 33 34 73 73
5

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Pensjonister utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 19. april 2024 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonister-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert fredag 19. april 2024