Pensjonister utenfor EU/EØS

Hvis du som pensjonist har flyttet til et annet land, er du ikke lenger automatisk medlem i den norske folketrygden. Bosetter du deg utenfor EU/EØS, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.

Eldre par som smiler og sitter på en benk