Turister utenfor EU/EØS

Som turist har du ikke rett til refusjon for helsetjenester utenfor EU/EØS.

Smilende kvinne leser i turistguide

1

Dine rettigheter

Som turist har du ikke rett til refusjon for helsetjenester utenfor EU/EØS. Derfor bør du tegne en reiseforsikring som dekker helseutgifter.

Du regnes som turist når du skal oppholde deg i utlandet i kortere tid enn 12 måneder.

Du regnes også som turist, IKKE student, hvis du

  • studerer deltid i utlandet
  • leser til ex.phil. /ex.fac. og tar eksamen i Norge
  • studerer ved norsk lærested via internett
  • er elev i grunnskolen (barne- og ungdomsskolen)

Ved ferieopphold på mer enn 12 måneder i utlandet opphører medlemskapet i norsk folketrygd fra første dag.

Les mer på nettsidene til NAV om å være turist i utlandet.

Eksempel

Hege skal på ferie til Thailand. Der skal hun oppholde seg i sju måneder. Hun vet at hun som turist ikke har noen rettigheter etter norsk folketrygd. Hege er frisk, men vet at hun bør ha reiseforsikring. Heges venninne Kari var på ferie i USA, og da Kari ble syk, måtte hun legges inn på sykehus der. Ettersom Kari ikke hadde reiseforsikring, måtte hun dekke alle utgiftene til sykehusbehandling selv, noe som ble kostbart.

2

Hvis du blir syk

Hvis du blir syk og trenger undersøkelse eller behandling i ferielandet, har du ikke krav på dekning av utgifter fra norsk folketrygd. Du må da kontakte ditt forsikringsselskap.

Du kan få dekket nødvendige utgifter av folketrygden ved fødsel og i forbindelse med dialyse- eller oksygenbehandling i ferielandet.

Hvis du drar tilbake til Norge og velger å motta behandling her, dekkes behandlingen av norsk folketrygd. Folketrygden dekker ikke selve hjemreisen.

Eksempel

Hege får dysenteri og trenger behandling med det samme. Som turist utenfor EU/EØS har hun ikke krav på å få dekket behandling fra den norske folketrygden. Heldigvis har Hege reiseforsikring som dekker utgiftene til behandling.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Turister utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert fredag 10. desember 2021 [hentet tirsdag 5. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/turister-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert fredag 10. desember 2021