Om bytte av fastlege

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på Helsenorge. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Fastlegesituasjonen

Mangel på fastleger: Det er kommunen som har ansvar for at du får fastlegetjenester, men mange kommuner i Norge har ikke mange nok fastleger.

Når du har mistet fastlegen din: Hvis du har mistet fastlegen din, og er flyttet til en liste uten fast lege, er du likevel tilknyttet et legekontor. Dette vil ofte være legekontoret der du hadde fastlegen din.

Vær tidlig ute: Siden kapasiteten er presset, kan det være lurt å henvende seg til legekontoret i god tid hvis du for eksempel trenger å få fornyet dine resepter.

Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter at byttet er utført. 

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

To ordinære fastlegebytter

​Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år. Denne muligheten gjelder i 6 måneder fra registrert flytting i folkeregisteret.

Når du selv gjør et fastlegebytte på Helsenorge, får du en kvittering på byttet. Kvitteringen lagres i innboksen på Helsenorge.

Du kan stå på venteliste

Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege» på Helsenorge, kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn som har din adresse.

Bor du ikke på samme adresse som barna dine?

Du kan også sette deg selv og barna dine på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen.

Når fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på venteliste.

Hvor lenge må jeg stå på venteliste?

Noen ganger går det fort å få plass hos en fastlege du står på venteliste til, andre ganger kan det ta lengre tid. I kommuner med stor mangel på fastleger, har mange av fastlegene lang venteliste. Det kan ta lang tid før du får plass hos en av disse fastlegene, i mange tilfeller kan det ta opptil ett år eller enda lenger.

En fastleges pasientliste åpnes først når det er blitt 10 ledige plasser. Når listen åpnes, er det innbyggere som ikke står på en fastlegeliste og som er bosatt i kommunen, som prioriteres.  Deretter blir innbyggere som står på ventelisten tatt inn. Er det fremdeles ledige plasser igjen, vil lista fortsatt være åpen frem til de 10 plassene er fylt opp. 

En fastlege kan velge å låse listen sin. Du kan ikke sette deg på venteliste hos en lege med låst liste. Hvis du allerede står på venteliste hos en lege med låst liste, må du regne med at det kan ta tid før legen åpner lista si for nye pasienter.

Ettersending av pasientjournal ved fastlegebytte

Når du bytter fastlege, må du selv sørge for at journalen din overføres til den nye legen. Du kan kontakte din gamle fastlege/fastlegekontor og gi informasjon om den nye legen.

Pasientjournal hos fastlegen

Pasientjournalen din er legens fortløpende notater i forbindelse med din behandling og oppfølging. Informasjon fra sykehus, spesialister og andre helseinstitusjoner, som svar på røntgenbilder eller andre prøver, blir samlet i journalen.

Det er bare du, og helsepersonell som er involvert i behandlingen, som har innsyn i journalen.

Fullmakt eller vergefullmakt ved fastlegebytte

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt ved Helfo-henvendelser.

Les mer om hvordan du kan ordne vergefullmakt ved Helfo-henvendelser.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Om bytte av fastlege. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 8. juni 2023 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bytte-fastlege/om/

Sist oppdatert torsdag 8. juni 2023