Forbered deg til timen hos fastlegen

For å få best mulig utbytte av legetimen, lønner det seg å bruke litt tid på å forberede seg. En vanlig time hos fastlegen varer gjennomsnittlig i 15 minutter.

Kvinne skriver i sofaen

Enkelte utredninger og prøver kan ta tid. Hvis det er avtalt at du skal gjøre noen undersøkelser i forkant av legetimen, er det viktig at du møter opp på legekontoret i god tid.

Noen ganger er det behov for forberedelser til legetimen. Det kan være at du må:

  • La være å spise eller drikke
  • La være å ta medisiner
  • Ta morgenurinprøve

Ta kontakt med legekontoret før timen din for å få råd hvis du er i tvil.

I tillegg til legetime med fysisk oppmøte, tilbyr flere fastleger legetime hvor kommunikasjonen foregår ved bruk av tekst eller video. Ikke alle problemstillinger kan løses digitalt. Er du i tvil om fastlegen din tilbyr digitale legetimer eller om problemstillingen din passer til denne kommunikasjonsformen, er det klokt å kontakte fastlegekontoret for råd.

Bestem på forhånd hva du vil ta opp

Mange pasienter har flere helseproblemer som de ønsker å ta opp med legen. Som regel er det lagt opp til én problemstilling per konsultasjon. Fastlegekontorene praktiserer dette forskjellig, så sjekk med legekontoret på forhånd.

Skriv ned det du vil ta opp med legen på en huskelapp og start gjerne med det du opplever som det viktigste. Da er det lettere for legen å vurdere om det er en sammenheng mellom problemene eller vurdere om du må få flere timer.

Selv små problemer kan gi store plager. Det er bedre å gå en gang ekstra til legen enn å engste seg over lang tid for at det skal være noe farlig.

Vær åpen med fastlegen

​Du kan være åpen og ærlig uten at du skal være redd for at informasjon kommer videre. Fastlegen og alle som jobber på legekontoret har absolutt taushetsplikt. For at legen skal kunne hjelpe deg på best mulig måte er det viktig at du informerer godt.

Informer legen om medisinbruk, sykehusinnleggelser eller legevaktsbesøk

​Opplys legen om endringer i medisinbruk gjort av andre. Fastlegen får ikke automatisk melding om kontakt med legevakt, sykehusopphold, undersøkelse hos spesialist eller behandling hos klinisk psykolog.

Informer om medisiner du har tatt som ikke er på resept, for eksempel Paracet eller Ibux. Bruker du naturpreparater bør du også informere fastlegen din om dette.

Du kan velge behandlingssted

Skal du henvises fra fastlegen til videre utredning eller behandling, har du rett til å velge hvor du skal få dette. På velg ditt behandlingssted kan fastlegen din og du se på ventetider, og sammen finne det rette behandlingsstedet for deg.

Fastlegen din kan sende henvisningen direkte til ønsket behandlingssted, eller gi deg henvisningen – slik at du selv kan sende den.

Valg av fritt behandlingssted gjelder ikke ved øyeblikkelig hjelp.

Bruk av tolk hos fastlegen

​Du har rett til å få informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår. Har du behov for tolk bør du gi beskjed til legekontoret i god tid. Ved øyeblikkelig hjelp-timer kan telefontolk brukes.

Dekning av reiseutgifter til fastlegen

Du kan ha rett til å få dekket reise til fastlege i din hjemkommune. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Ta kontakt med Pasientreiser i ditt lokale helseforetak på 05515 for mer informasjon om tilrettelagt transport.

Betaling på legekontoret

​Mange legekontor har betalingsautomat og foretrekker at du betaler med kort.

Leger kan imidlertid ikke kreve gebyr for kortbetaling eller SMS-bestilling av time fra pasientene. Ønsker du å få med en faktura, må du regne med et ekstra gebyr.

Forsinkelser hos legen

Noen ganger kan det oppstå forsinkelser på legekontoret. Det kan være akutte pasienter som krever øyeblikkelig tilsyn og som fører til at andre må vente. Likevel er det viktig at du møter i rett tid.

Skulle du selv bli forsinket, er det viktig at du gir beskjed så raskt som mulig. Noen ganger må du regne med at det må settes opp ny time. For å holde ventetiden så lav som mulig avbestill timer du ikke vil benytte, så snart du vet det.

Timen må avbestilles minst 24 timer før konsultasjonen, ellers må du betale for timen.

Det er greit å få en annen leges vurdering

​Du trenger ikke å være enig med fastlegen din, og det er lov å diskutere hvorfor dere er uenige. Legen kan likevel ikke tvinges til å ta en annen vurdering enn den han eller hun synes er riktig.

Du har rett til å bytte fastlege eller å få en annen vurdering hvis det er nødvendig. Fastlegeordningen er ment å bidra til at du og legen din over tid utvikler et godt bekjentskap.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Forbered deg til timen hos fastlegen. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 7. februar 2020 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/fastlegen/om/forbered-deg-til-timen/

Sist oppdatert fredag 7. februar 2020