Klage og erstatning

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått, eller mener du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage.

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning.

Illustrasjonstegning av mann og dame

Rights appeal form

All hospitals in the South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør Øst) offer this service except:

  • Lovisenberg Diaconal Hospital
  • Diakonhjemmet Hospital 
  • Betanien Hospital Skien
  • Lillehammer Hospital for Rheumatic Diseases

Fristen for å klage på Helfo er vanligvis 6 uker fra du mottok vedtaket.