Klage og erstatning

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått, eller mener du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage.

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning.

Pasient- og brukerombudet
Illustrasjonstegning av mann og dame

Rights appeal form

Some hospitals or wards offer an electronic form that you can use to submit a complaint.

At present, the electronic form is used by the following hospitals in the South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør Øst):

  • Oslo University Hospital HF
  • Sørlandet Hospital HF

Lovisenberg Diaconal Hospital and Diakonhjemmet Hospital do not offer this service.