Hva er chemsex?

Chemsex er bruk av rusmidler i forbindelse med sex, oftest gruppesex. Chemsex kan være skadelig, både psykisk og fysisk, derfor er det viktig å vite hva du kan gjøre for å få minske risikoen, og hvor du kan få hjelp.

Mann med piller

Chemsex innebærer å bruke rusmidler før eller under sexakten for å øke seksuell utholdenhet, øke lystfølelsen eller forsterke seksuell nytelse. Rusmidlene brukes også for å gi økt selvtillit og for å redusere hemminger i risikosituasjoner, eller for å leve ut sider ved seksualitet som oppleves skamfull. Det regnes ikke som chemsex dersom du vanligvis ruser deg og tilfeldigvis har sex mens du er ruset.

Begrepet "chemsex" brukes hovedsakelig om gruppen menn som har sex med menn, men har i senere tid også fått en utvidet betydning. Chemsex brukes ofte om fester og sammenhenger hvor gruppesex er hovedformålet.

Den tradisjonelle definisjonen på chemsex inkluderer stoffene GHB, mefedron og metamfetamin. I noen miljø brukes også ketamin, kokain, amfetamin og MDMA/Ecstasy. Psykedelika brukes også av noen i forbindelse med chemsex.

Måter å innta rusmidler på

Det er ulike måter å innta rusmidlene på. Enkelte rusmidler inntas gjennom munnen. Det kan være i form av væske, pulver eller krystaller som blandes ut i vann eller pakkes inn i papir og svelgeseller. Rusmidler kan også inntas ved å puste pulver eller damp inn gjennom nesen (sniffing). Noen rusmidler kan løses i vann og føres inn i anus. Å sniffe rusmidler eller innta de gjennom anus gir en raskere og kortere rusvirkning enn om det svelges. Enkelte rusmidler, slik som crystal meth (en variant av metamfetamin), kan også røykes. Metamfetamin, amfetamin, MDMA og kokain kan også injiseres. Å injisere rusmidler gir også en raskere og kortere rusopplevelse.

Selv om chemsex kan gi økt seksuell nytelse, er det også forbundet med flere risikofaktorer som påvirker fysisk, psykisk og seksuell helse negativt.

Innvirkning på seksuell helse

Dersom du bruker rusmidler i en seksuell sammenheng har du betydelig økt risiko for å bli smittet av hiv, hepatitt B, hepatitt C, og andre seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Rusmidlene som benyttes i chemsex-miljøet har det til felles at de kan gi økt impulsivitet og seksuell opphisselse samtidig som de kan gi redusert risikobevissthet og svekket vurderingsevne. Denne kombinasjonen kan føre til risikosex som ubeskyttet samleie med mange partnere samtidig.

Det er flere grunner til at du har økt risiko for å bli smittet av soi når du praktiserer chemsex. For det første er det mer soi i chemsex-miljøer enn i miljøer som ikke praktiserer chemsex. Det er dermed høyere sannsynlighet for at en av sexpartnerne dine har en soi.

Chemsex-praksis kan føre til sår og rifter som gjør at hiv, hepatitt og andre SOI smitter lettere seksuelt. For eksempel kan rusmidlene som brukes til chemsex redusere følsomheten og gjøre det vanskeligere å få orgasme. Dette kan føre til lange sexøkter. Å ha sex i mange timer i strekk gir økt risiko for skader i endetarmen og på penis. Flere av rusmidlene virker dessuten bedøvende, slik at du ikke oppdager sår og rifter som oppstår under chemsex-seansene. Hiv og hepatitter kan også smitte gjennom urent brukerutstyr (inkludert snifferør).

I tillegg til å bli smittet av soi kan chemsex føre til seksuelle problemer. Mange av rusmidlene som benyttes til chemsex fører til at blodet trekker seg tilbake fra de ytre blodårene og gjør det vanskeligere å få og opprettholde en ereksjon. Det er derfor vanlig å bruke potensmidler sammen med rusmidlene for å motvirke denne effekten. Merk at det kan være farlig å kombinere potensmidler med enkelte rusmidler, slik som poppers (kan føre til alvorlig blodtrykksfall) og sentralstimulerende rusmidler som kan gi økt påkjenning på hjerte- og karsystemet. Mange som praktiserer chemsex regelmessig opplever at de får ereksjonsproblemer også i edru tilstand.

Slik kan du beskytte deg selv og andre mot hiv og soi

For å beskytte deg selv og andre mot hiv og SOI bør du:

 • Bruke kondom og vannbasert/silikonbasert glid
 • Bruke hansker ved fisting, vask hender og bytt hansker mellom partnerbytte
 • Desinfisere dildoer og annet sexleketøy i kloring i 5 minutter mellom partnerbytte
 • Bruke PrEP (preeksponeringsprofylakse) dersom du er hiv-negativ
 • Teste deg regelmessig for hiv, hepatitt og andre soi, og bidra til god smittesporing
 • Ta vaksine mot hepatitt A og B

Hvis du får en blackout og ikke kan huske om du har hatt ubeskyttet sex, bør du oppsøke legevakten for PEP (post eksponeringsprofylakse), med mindre du allerede bruker PrEP eller er om du er hivpositiv. Du bør også vurdere å bruke PrEP dersom du deltar på chemsex-fester regelmessig.

Chemsex-fester som varer i flere døgn kan gi søvnunderskudd og nedsatt hukommelse. Det kan bli vanskeligere å huske på å ta PrEP-behandlingen til fast tidspunkt. Ha alltid med deg PrEP på chemsex-fester, og sett en alarm på mobilen din for å minne deg på å ta PrEP til fast tidspunkt.

Chemsex og samtykke

Rusmidlene som benyttes til chemsex kan påvirke evnen til å gi samtykke til sex og å forhandle om kondombruk. Dette medfører økt risiko for seksuelle overgrep og voldtekt, eller kan føre til at du har ubeskyttet sex med personer du vanligvis ville brukt kondom med. Enkelte rusmidler kan også gjøre det vanskeligere å tolke andres signaler, og føre til mer grenseoverskridende atferd, noe som kan gjøre at du begår overgrep mot andre.

Bruk av rusmidler kan føre til kortere og lengre perioder av bevisstløshet. Har du sex med en bevisstløs person kan du ikke være sikker på at du har partners samtykke til sex. Forsikre deg om at du har partners samtykke til sex ved regelmessige å spørre partner om hvordan hen har det og om dere skal fortsette. Still spørsmål som krever mer enn ja eller nei til svar. Slik får du evaluert den andres tilstedeværelse og samtykkekompetanse.

Enkelte prøver bevisst å begå seksuelle overgrep. Rusmidler kan løses i glidemiddel og drikke for å ruse andre uten at de er klar over det. Dette kalles "spiking". For å unngå å bli utsatt for seksuelle overgrep i forbindelse med chemsex, bør du ta kontroll med rusmidlene du inntar. Du bør alltid bruke ditt eget glidemiddel, og du bør ikke ta imot drinker på fest uten å være sikker på hva som er i dem. Hvis du skal praktisere chemsex i en sammenheng der det er folk du ikke kjenner særlig godt, kan det være lurt å gå med en venn eller partner du stoler på, slik at dere kan passe på hverandre.

Innvirkning på psykisk helse

For noen er chemsex en måte å håndtere lav seksuell selvtillit på. Dette kan skyldes følelsen av ikke å leve opp til kroppsideal, problemer med å akseptere seksuell tiltrekning til andre menn eller vansker med å slappe av seksuelt etter en hivdiagnose. Dersom dette er en del av din motivasjon for å praktisere chemsex, kan det være lurt å oppsøke hjelp for å bedre din seksuelle selvtillit.

For en del chemsex-brukere er depresjon, ensomhet og følelser av tomhet drivende faktorer for å fortsette med chemsex til tross for negative opplevelser og skadevirkninger. Å akseptere og anerkjenne at chemsex fyller en ensomhet og en tomhet er for mange en vei ut av en problematisk chemsex-praksis.

Rusopplevelsen kan gi en følelse av seksuell nytelse og glede. Noen kan imidlertid oppleve motsatt effekt. Enkelte rusmidler kan forsterke sinnsstemningen du er i når du tar stoffet. Har du angst eller er deprimert kan disse følelsene forsterkes. Rusmidlene kan også gjøre det vanskelig å regulere følelser, og føre til at du blir desorientert, forvirret, engstelig eller aggressiv. Har du opplevd traumer eller befinner deg i en vanskelig livssituasjon kan vanskelige tanker og minner komme opp i dagen som du kanskje ikke er forberedt på å håndtere.

Noen stoffer kan føre til akutte angstanfall, paranoia eller akutt psykose. Går en av partnerne dine inn i en rusutløst psykose, er det beste du kan gjøre å forholde deg rolig og prøve å trygge personen. Tilkall hjelp fra helsepersonell om nødvendig. Det er viktig å spise og drikke riktig under chemsex. Dette vil motvirke rusutløste psykoser og bidra til at nedturen blir mildere.

Hvis du praktiserer chemsex ofte kan det virke negativt inn på jobbprestasjonen, yrkesdeltagelse og karrieremuligheter. Mens det er relativt få som går på jobb i ruspåvirket tilstand, er det ofte ettervirkningen av rusen som viser seg på arbeidsplassen. Er du stadig trøtt, sliten, uopplagt og ukonsentrert vil det kunne påvirke arbeidsutførelsen din.

Sex bør føles godt også i etterkant. En del chemsex-brukere opplever anger etter å ha deltatt på fester. Angrer du i etterkant, enten det er mengden stoff du tok, antall mennesker du hadde sex med eller type sex du var med på, kan det være et tegn på at du bør gjøre noen endringer. Føler du på skam eller anger fordi du har hatt sex med andre menn kan det være nyttig å søke hjelp for avklare din seksuelle orientering.

Innvirkning på fysisk helse

Chemsex kan føre til en rekke fysiske helseproblemer. Utmattelse som følge av søvnmangel og dehydrering er vanlige, men forbigående, problemer. Å glemme å ta faste medisiner kan gi mer alvorlige helsekonsekvenser. Sentralstimulerende midler, slik som kokain og amfetamin/metamfetamin, kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdom, slik som hjerteinfarkt. Svært høye doser kan dessuten lede til overoppheting, organsvikt, overdose og død.

Rusmidlene og reseptbelagte medisiner kan ha negativ effekt på hverandre. Dette kalles interaksjoner. Du kan lære mer om interaksjoner og chemsex her. For eksempel kan hivmedisiner føre til en forsinket nedbrytning av rusmidler, og gi en utilsiktet overdose. Snakk med legen din om mulige interaksjoner dersom du bruker faste medisiner. Legen har taushetsplikt, så du risikerer ikke å bli anmeldt for å bruke ulovlige rusmidler.

Å sniffe krystalliserte stoff kan føre til skader i nesen og lunger. Noen stoff fører til tanngnissing som skader tennene. Andre stoffer fører til uønsket vektnedgang og muskelsvinn som følge av redusert appetitt og feilernæring.

Å injisere rusmidler gir økt risiko for avhengighet sammenlignet med andre inntaksmetoder på grunn av den intense og umiddelbare rusopplevelsen. Injisering gir også økt risiko for blodpropp dersom rusmidlet ikke filtreres godt nok. For å unngå å smitte hverandre med infeksjoner som hiv og hepatitt C er det viktig ikke å dele injiseringsutstyr.

Slik kan du forminske risiko ved injeksjoner

Å ta rusmidler med sprøyte i chemsex-sammenheng er kjent som "slamming". Risikoen for overdose er betydelig høyere ved injeksjon enn ved sniffing, røyking og oralt inntak. Dersom du deler sprøyter, er det dessuten en betydelig økt risiko for å bli smittet av hiv og hepatitter. I tillegg kan skader som sår, abscesser, arrdannelser ødelagte blodårer oppstå ved feil bruk. Hvis du slammer, gjør det med så lav risiko som mulig.

Ha god injeksjonsteknikk

Injiserer du riktig unngår du å få sår, abscesser, arrdannelser og på sikt ødelagte blodårer. Få veiledning i god injeksjonsteknikk fra erfarne chemsex-deltagere, gjennom Chemfriendly Norge, eller tren hjemme med fysiologisk saltvann.

Ikke gjenbruk nåler

Nåler blir fort uskarp/sløve. Bruker du nye nåler hver gang reduserer du risikoen for helseskadene som er beskrevet over.

Ikke del med andre

Beskytt deg selv og andre ved å bruke eget utsyr. Bruker du pumper og nåler i forskjellige farger kan du lett identifisere hvilke som er dine. Du kan bestille gratis brukerutstyr for slamming fra Chemfriendly Norge og www.brukerutstyr.no. Alle kommuner skal også ha ordninger som gjør brukerutstyr for injeksjon og røyking gratis og enkelt tilgjengelig.

Beskytt deg selv og andre mot blodsmitte

Ta med eget brukerutstyr på treff:

 • engangs-snifferør
 • saltvann
 • målepumpe/målebeger
 • engangssprøyter
 • rene nåler
 • bomullsdotter/filtre
 • kokekar
 • filter
 • askorbinsyre
 • røykefolie

Overdose/forgiftning

Det er viktig å ha god kunnskap om rusmidlene du inntar. Lær mer om rusmidlene du bruker på rusopplysningen.no.

Overdoser og forgiftninger er et stort problem ved chemsex. Noen stoff er vanskelig å dosere riktig, andre blir farlig dersom de tas samtidig. Feil dosering og å kombinere ulike typer stoffer kan forårsake bevisstløshet og død. Ikke legg deg alene på et rom dersom du føler deg veldig trett etter å ha inntatt for eksempel GHB, men vær sammen med andre, og ikke legg en person i en GHB relatert overdose i et annet rom.

Les mer om forgiftninger med rusmidler, og om rusvettregler på rusopplysningen.no og chemfriendly.no.

Førstehjelp ved bevisstløshet

Hvis en chemsex-deltager er bevisstløs og ikke lar seg vekke ordentlig må du ringe 113 for førstehjelpsråd. Ikke la deg skremme av at dere har tatt ulovlige stoffer. Både de ansatte ved alarmsentralen og ambulansepersonell har taushetsplikt, og vil ikke anmelde dere til politiet for ulovlig rusmiddelbruk.  

Legg den bevisstløse personen i stabilt sideleie og pass på at vedkommende har frie luftveier til ambulansen kommer.

Å være bevisstløs på en chemsex-fest øker risikoen for å bli utsatt for overgrep og voldtekt. Vær sammen med personen til helsevesenet overtar og pass på at ingen har sex med hen.

Trenger du hjelp?

Chemfriendly Norge er en brukerorientert og likepersonsbasert organisasjon som arbeider skadeforebyggende ovenfor chemsexdeltakere. Hos Chemfriendly kan du få tilgang på gratis brukerutstyr og få svar på spørsmål om rusmidler og risikoreduskjon. Chemfriendly har også en rådgivningstjeneste for chemsexdeltakere, i samarbeid med HivNorge. Chemfriendly kan også koble deg til psykoterapeut ved behov. Hos Chemfriendly kan du få snakke med både likepersoner og helsepersonell. Kontakt Chemfriendly via Facebook eller deres profil på Gaysir.no.

Kontakt nærmeste overgrepsmottak dersom du har blitt voldtatt på chemsex-fest. Er det vanskelig å komme seg til et overgrepsmottak kan du oppsøke nærmeste legevakt. Ring 116 117 for informasjon om hvor nærmeste legevakt er.

Synes du rusbruken din er problematisk, eller er du i tvil om du har et problem? Her er det noen steder du kan oppsøke for å få hjelp med rusproblemer.

Hos Helseutvalget kan du ta en livsstiltest som gir deg en tilbakemelding på rusvanene dine i form av grønt, gult eller rødt resultat. Du kan også chatte anonymt med frivillige likepersoner om uteliv, rus og sex.

Hos Foreningen FRI, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden kan du få støtte, informasjon og et sosialt fellesskap med andre menn som har sex med menn.

Hos HivNorge og Aksept kan du snakke med andre hivpositive og få hjelp til å leve godt med hiv.

finnensexolog.no kan du få hjelp til å få bedre seksuell selvtillit og et avklart forhold til din seksuelle orientering.

Finn ut hvor du kan teste deg gratis for seksuelt overførbare infeksjoner.  

Bourne A, Reid D, Hickson F, Torres Rueda S, Weatherburn P. The Chemsex study: drug use in sexual settings among gay and bisexual men in Lambeth, Southwark and Lewisham. Tilgjengelig fra: https://www.lambeth.gov.uk/sites/default/files/ssh-chemsex-study-final-main-report.pdf

​Folkehelseinstituttet. Personer som tar stoff med sprøyter og smittevern - veileder for helsepersonell. Smitteveilederen. [Internett]. FHI; 2020 [hentet 2021-05-14]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/personer-stoff-med-sproyter/

Drückler S, van Rooijen MS, de Vries HJ. Chemsex among men who have sex with men: a sexualized drug use survey among clients of the sexually transmitted infection outpatient clinic and users of a gay dating app in Amsterdam, the Netherlands. Sexually transmitted diseases. 2018 May;45(5):325. Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5908259/ 

Haugstvedt Å, Amundsen E, Berg RC. Chemsex among men–a questionnaire study. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2018 Sep 4. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/en/2018/09/originalartikkel/chemsex-among-men-questionnaire-study

Macfarlane A. Sex, drugs and self-control: Why chemsex is fast becoming a public health concern. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care. 2016 Oct 1;42(4):291-4. Tilgjengelig fra: https://srh.bmj.com/content/42/4/291

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

Last updated Thursday, April 29, 2021