Pårørende

Her finner du gode råd og nyttig informasjon til deg som er pårørende.

Power of attorney

You may give power of attorney to other people to use services at Helsenorge on your behalf, and you may obtain a corresponding power of attorney from others.

PIO-Pårørendesenteret

22 49 19 22

Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende uavhengig av diagnose.

Barn av rusmisbrukere (BAR)

BARsnakk er for deg som kjenner noen med rusmiddelproblemer og som ønsker å snakke om dine opplevelser. BARsnakk sitter klare for å prate med deg, og ingenting er dumt eller feil å ta opp.

BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.