Pårørende

Pårørende trenger av og til å få hjelp selv, slik at de ikke sliter seg ut eller blir syke selv.

Pårørendelinjen

90 90 48 48

Monday from 10:00 to 19:00

Tuesday from 10:00 to 15:00

Wednesday from 10:00 to 19:00

Thursday from 10:00 to 15:00

Friday from 10:00 to 19:00

Trenger du veiledning som pårørende? Ring Pårørendelinjen. Alle våre veiledere har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt.

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret tilbyr kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter.

PIO-Pårørendesenteret

22 49 19 22

Monday from 10:00 to 19:00

Tuesday from 10:00 to 15:00

Wednesday from 10:00 to 19:00

Thursday from 10:00 to 15:00

Friday from 10:00 to 15:00

Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende uavhengig av diagnose.

Barn av rusmisbrukere (BAR)

Monday from 17:00 to 20:00

Tuesday from 17:00 to 20:00

Wednesday from 17:00 to 20:00

BARsnakk er for deg som kjenner noen med rusmiddelproblemer og som ønsker å snakke om dine opplevelser. BARsnakk sitter klare for å prate med deg, og ingen ting er dumt eller feil å ta opp.

Kors på halsen (Norwegian Red Cross)

800 33 321

Monday-Friday from 14:00 to 22:00

Conversation services for everyone under 18 years of age. Call, chat or send mail with adults who have a duty of confidentiality.

BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Did you find what you were looking for?