Fastlegen

Her finner du informasjon om din lege og legekontoret. Hvor mange tjenester du vil se når du logger deg inn vil være avhengig av hvilke tjenester din fastlege har valgt å tilby.

Om tjenesten

Fastlegen kan tilby kontakt med legekontoret, e-konsultasjon, timebestilling, videokonsultasjon og fornying av resept.

En fastlege er en lege som har inngått avtale med kommunen om å tilby allmenne legetjenester. Alle som er registrert bosatt i en kommune i folkeregisteret, har rett til å ha en fastlege. Asylsøkere har også rett til fastlege.

Fastlegen skal sikre at innbyggerne har en lege å forholde seg til, og at de får nødvendig legehjelp av god kvalitet til rett tid.

Finn mer informasjon om fastlegen på Helsenorge.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 16 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Du kan selv finne og bytte fastlege på helsenorge.no. Hvis legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Bytte fastlege
Illustrasjon av mannlig lege

Helsekontakter gir deg informasjon om dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten.

Helsekontakter
Illustrasjonstegning av helsekontakter

Fant du det du lette etter?