Førstehjelp ved svelging

Har du svelget noe giftig, skyll munnen og ta litt drikke. Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Kontakt 113 ved alvorlige symptomer.

Kvinne i hvit genser som drikker fra ett vannglass

​Ved svelging av giftige stoffer, skyll munnen og drikk ett glass vann.

​​​​​​​​​​​Ved svelging av giftige stoffer

 • Fjern rester fra munnen
 • Drikk 1-2 dl vann eller liknende, for å skylle svelg og spiserør
 • Brekninger skal vanligvis ikke fremkalles hjemme

Flytende medisinsk kull kan begrense noen typer forgiftninger. Kull skal kun gis i samråd med Giftinformasjonen eller lege. 

Ved svelging av etsende kjemikalier

 • Ikke fremkall brekninger
 • Skyll bort rester fra munnen
 • Drikk 1-2 dl vann eller liknende, for å skylle svelg og spiserør
 • Gurgle og spytt ut vannet gjentatte ganger
 • Ring 113

Ved svelging av petroleumsdestillater

Petroleumsdestillater finner du i produkter som bensin, tennvæske og white spirit.

 • Skyll munnen og drikk noen slurker vann for å skylle svelg og spiserør
 • Ikke fremkall brekninger, det øker faren for alvorlige symptomer

For mer informasjon, se oljebaserte produkter.

Fremkalling av brekninger

Fremkalling av brekninger skal normalt ikke gjøres hjemme. I svært sjeldne tilfeller kan brekninger redusere risikoen for alvorlige forgiftninger. Brekninger bør kun fremkalles i samråd med Giftinformasjonen eller helsepersonell.

Fremkall aldri brekninger:​

 • dersom vedkommende er sløv, bevisstløs eller har kramper
 • ved inntak av etsende væsker
 • ved inntak av petroleumsdestillater

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Førstehjelp ved svelging. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 29. august 2023 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/forstehjelp-ved-forgiftninger/forstehjelp-ved-svelging/

Sist oppdatert tirsdag 29. august 2023