Førstehjelp ved svelging

Ved svelging av giftige stoffer fjern rester fra munnen og gi litt å drikke. Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Kontakt 113 ved alvorlige symptomer.

Førstehjelp ved svelging

​Ved svelging av mulige giftige stoffer, er det lurt å drikke litt for å skylle munn og svelg.

Illustrasjon: Giftinformasjonen

​​​​​​​​​​​Ved inntak av giftige stoffer

  • Fjern eventuelle rester i munnen
  • Gi litt å drikke
  • Brekninger skal ikke fremkalles i hjemmet

Flytende medisinsk kull kan i noen tilfeller redusere omfanget av forgiftningen. Medisinsk kull skal ikke gis etter inntak av petroleumsdestillater eller etsende stoffer. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Se også medisinsk kull

Ved inntak av petroleumsdestillater

Eksempler på produkter er bensin, tennvæske og white spirit

  • Gi litt å drikke
  • Ikke fremkall brekninger

For mer informasjon, se oljebaserte produkter

Ved inntak av etsende stoffer/sterkt irriterende stoffer

  • Gi drikke (barn: maks 1 dl, voksne: maks 2 dl), skyll om mulig munnen med vann først
  • Ikke fremkall brekninger

For mer informasjon, se alkalier

Informasjon om fremkalling av brekninger

​Det blir generelt frarådet å fremkalle brekninger hjemme. I sjeldne tilfeller kan det likevel være nødvendig for å redusere risikoen for alvorlig forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen for råd (22 59 13 00).

Fremkall aldri brekninger:

  • ​ved inntak av etsende væsker som for eksempel syre og lut
  • ved inntak av petroleumsdestillater som bensin, white spirit, tennvæske eller møbelpuss
  • dersom vedkommende er bevisstløst eller har kramper