Førstehjelp ved svelging

Ved svelging av giftige stoffer skal du fjerne rester og skylle munnen. Ta litt drikke. Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging. Kontakt 113 ved alvorlige symptomer.

Kvinne som drikker et glass vann etter å ha svelget noe giftig

​Ved svelging av giftige stoffer, skal du drikke litt for å skylle munn og svelg

​​​​​​​​​​​Ved inntak av giftige stoffer

 • Fjern eventuelle rester fra munnen
 • Ta litt drikke
 • Brekninger skal ikke fremkalles hjemme

Flytende medisinsk kull kan i noen tilfeller begrense symptomer, men det er ikke alltid nødvendig eller riktig å gi det. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Se også medisinsk kull

Ved inntak av petroleumsdestillater

Eksempler på produkter er bensin, tennvæske og white spirit

 • Ta litt drikke
 • Ikke fremkall brekninger

For mer informasjon, se oljebaserte produkter

Ved inntak av etsende stoffer/sterkt irriterende stoffer

 • Skyll om mulig munnen
 • Ta/gi litt drikke (barn: maks 1 dl, voksne: maks 2 dl)
 • Ikke fremkall brekninger

For mer informasjon, se alkalier

Informasjon om fremkalling av brekninger

​Det blir generelt frarådet å fremkalle brekninger hjemme. I svært sjeldne tilfeller kan det likevel være nødvendig for å redusere risikoen for alvorlig forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen for råd (22 59 13 00).

Fremkall aldri brekninger:

 • ​ved inntak av etsende væsker som for eksempel syre og lut
 • ved inntak av petroleumsdestillater som bensin, white spirit, tennvæske eller møbelpuss
 • dersom vedkommende er sløv, bevisstløst eller har kramper

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert fredag 4. desember 2020