Oljebaserte produkter

Oljebaserte produkter, også kalt petroleumsprodukter, består av forskjellige destillater utvunnet fra råolje. Petroleumsprodukter kan føre til forgiftninger selv ved små inntak.

Drivstoff fylles på bil med drivstoffpumpe

Petroleumsprodukter kan føre til forgiftninger selv ved små inntak. Kontakt Giftinformasjonen for råd etter uhell med slike produkter.

Hva er oljebaserte produkter?

Oljebaserte produkter kan være flytende stoffer som består hovedsakelig av petroleumsdestillater. Eksempler på slike produkter er

Petroleumsdestillater kan også være ett av flere innholdsstoffer i de oljebaserte produktene. Eksempler på slike produkter, er blant annet

Produktene har en tendens til å spre seg utover slimhinner og ned i lungene. Det er denne egenskapen som utgjør den største risikoen ved inntak av petroleumsprodukter og som kan føre til utvikling av kjemisk lungebetennelse.

Risikoen for utvikling av kjemisk lungebetennelse er tilstede selv om det kun er smakt på en liten mengde av et petroleumsprodukt. Tyntflytende produkter som white spirit, tennvæske, bensin og lampeolje vil lettere komme ned i lungene enn mer tyktflytende produkter.

Symptomer på forgiftning fra oljebaserte produkter

​Svelging​

En liten slurk av et petroleumsprodukt ​​kan gi kvalme, brekninger, hoste og tungpustethet. Ved svelging av litt større mengder kan petroleumsprodukter påvirke nervesystemet og blant annet føre til sløvhet og bevisstløshet.

Hud​​

Kortvarig hudkontakt med petroleumsdestillater gir sjelden skade. Produktene er avfettende og tørrer lett ut huden. Ved mer langvarig hudkontakt kan det utvikle seg utslett, blemmer og sår i huden.

Øye​

Generelt er petroleumsdestillater lite farlige ved øyekontakt. De virker irriterende på øyet, og overfladisk skade er beskrevet.

Førstehjelp ved forgiftning fra oljebaserte produkter

​Svelging​​

 • ​Gi litt drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Medisinsk kull har ikke effekt og skal ikke gis
 • Brekninger og oppkast en til to ganger kan ses an hjemme. Ved flere tilfeller anbefales vurdering av lege/legevakt
 • Kontakt lege/sykehus dersom symptomer som langvarig hoste, tungpustethet, sløvhet eller tretthet oppstår
 • Hvis ingen luftveissymptomer har utviklet seg innen 6 timer etter inntaket, er det lite sannsynlig at det vil utvikle seg alvorlige symptomer

​Hud​

 • Vask det aktuelle hudområdet med mild såpe og vann
 • Etter skylling smøres huden inn med fuktighetskrem for å motvirke den uttørrende effekten
 • Ved sårdannelse eller smerter i hud vurder lege/legevakt

​Øye​

 • Skyll med lunkent rennende vann og med myk vannstråle i 15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer (rennende øyne, smerter, tåreflod, tåkesyn eller lignende) eller ved forverring av symptomer etter skylling

​Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging ved behov, eller kontakt lege. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert fredag 11. desember 2020