Oljebaserte produkter (petroleumsdestillater)

Oljebaserte produkter, også kalt petroleumsprodukter, består av forskjellige destillater utvunnet fra råolje. Små menger petroleumsprodukter kan føre til alvorlige lungereaksjoner eller andre symptomer på forgiftning. Symptomer kan komme raskt.

Drivstoff fylles på bil med drivstoffpumpe

Petroleumsprodukter kan føre til alvorlige lungereaksjoner eller andre forgiftningssymptomer selv ved en smak.

Hva er petroleumsdestillater?

Petroleumsdestillater kalles også oljebaserte produkter. De er ofte flytende stoffer som består hovedsakelig av petroleumsdestillater. Eksempler på slike produkter er

Petroleumsdestillater kan også være ett av flere innholdsstoffer i de oljebaserte produktene. Eksempler på slike produkter, er blant annet

Noen petroleumsdestillater kan bre seg utover slimhinner og ned i luftveiene. Risikoen for kjemisk lungebetennelse er tilstede selv om det kun er smakt på en liten mengde av et petroleumsprodukt av denne typen. Tyntflytende produkter som white spirit, tennvæske, bensin og lampeolje vil lettere komme ned i lungene enn mer tyktflytende produkter.

Andre oljebaserte produkter som inneholder andre typer petroleumsdestillater kan gi andre typer symptomer som sløvhet og påvirkning på hjerte og nervesystem.

Symptomer på forgiftning fra oljebaserte produkter

​Svelging​

En liten slurk av et petroleumsprodukt ​​kan gi kvalme, brekninger, hoste og tungpustethet. Noen produkter kan føre til sløvhet og påvirkning på hjertet.

Hud​​

Kortvarig hudkontakt med petroleumsdestillater gir sjelden skade. Produktene er avfettende og tørrer lett ut huden. Ved mer langvarig hudkontakt kan det utvikle seg utslett, blemmer og sår i huden.

Øye​

Generelt er petroleumsdestillater lite farlige ved øyekontakt. De virker irriterende på øyet, og overfladisk skade er beskrevet.

Førstehjelp ved forgiftning fra oljebaserte produkter

​Svelging​​

 • ​Gi litt drikke.
 • Ikke fremkall brekninger.
 • Medisinsk kull har ikke effekt og skal ikke gis.
 • Brekninger og oppkast øker faren for reaksjoner i luftveiene.
 • Kontakt lege snarest hvis hoste, tungpust, sløvhet eller tretthet oppstår.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om produktet og videre oppfølging.

​Hud​

 • Vask det aktuelle hudområdet med mild såpe og vann.
 • Etter skylling smøres huden inn med fuktighetskrem for å motvirke den uttørrende effekten.
 • Ved sårdannelse eller smerter i hud vurder lege/legevakt.

​Øye​

 • Skyll med lunkent rennende vann og med myk vannstråle i 15 minutter.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer (rennende øyne, smerter, tåreflod, tåkesyn eller lignende) eller ved forverring av symptomer etter skylling.

​Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging ved behov, eller kontakt lege. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Oljebaserte produkter (petroleumsdestillater). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 16. oktober 2023 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/oljebaserte-produkter/

Sist oppdatert mandag 16. oktober 2023