Brannrøyk

Å puste inn røyk eller gasser fra brann kan være farlig. Men det er ikke sikkert man trenger å dra til lege dersom man har oppholdt seg i røyken i kort tid og har lite symptomer. De som har oppholdt seg i brannrøyken i lengre tid, eller har luftveissymptomer som forverres eller kommer tilbake, bør ta dette på alvor og ta kontakt med lege.

Brannrøyk ved brannvarsler

Ved brann dannes det mange ulike gasser. De giftige gassene kan deles i to hovedgrupper:

 • Gasser som gir irritasjon i luftveiene (irriterende gasser)
 • Gasser som påvirker allmenntilstanden (de viktigste er cyanid og karbonmonoksid)

I tillegg kan sot i luftveiene og varme gasser lage alvorlige skader.

Sammensetningen av brannrøyken avhenger av mange faktorer, som temperatur, lufttilgang og hva som brenner. Hvilke gasser som dannes vil variere i løpet av brannen og fra sted til sted i brannen, og er derfor vanskelig å forutsi. Hva som har brent er derfor av liten betydning for råd om oppfølging.

Det ligger egen informasjon om uhell som gjelder tørrkoking av smokker, flasker eller lignende her.

Symptomer etter å ha pustet inn brannrøyk

​Lette symptomer:

 • Lett hoste
 • Svie i øyne og hals
 • Hodepine
 • Uvelhet

Moderat til alvorlige symptomer:

 • Vedvarende hoste
 • Tap av bevissthet
 • Påvirket allmenntilstand

Førstehjelp - hva skal du gjøre?

 • ​Fjern personen fra brannområdet/røyken, uten å utsette deg selv i fare
 • Ring 113 ved alvorlige symptomer
 • Unngå anstrengelse og sørg for ro/hvile

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hele døgnet ved behov for råd om videre oppfølging. 

Hvem skal til lege eller sykehus?

 • ​Personer som har, eller har hatt mer enn lette symptomer.
 • Personer som opplever en forverring av luftveissymptomer, for eksempel pustebesvær eller hoste som blir kraftigere eller kommer tilbake. 
 • Gravide som har symptomer, også lette symptomer.
  Grunnen er at fosteret er mer følsomt for karbonmonoksid (kullos) enn mor. Dersom mor er, og har vært helt symptomfri, er det ikke fare for fosteret.
 • Andre som skal ha lav terskel for kontakt er
  • Små barn
  • Personer med hjerte-kar-sykdom, astma, KOLS eller lignende

Hvem kan se an symptomer hjemme?

​Personer som har pustet inn litt brannrøyk over kort tid, og som kun har lette symptomer, kan se an hjemme (gravide med symptomer skal alltid til lege). Fysisk aktivitet bør unngås 24 – 48 timer etter uhellet. Hvis tilstanden forverres i løpet av denne tiden, skal man ta kontakt med lege.

Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.