Cyanidgass (blåsyregass)

Cyanidgass blir ofte kalt for blåsyregass. Brannrøyk kan inneholde cyanidgass, og inhalasjon kan gi akutt cyanidforgiftning.

Illustrasjonsbilde røyk fra brann

Blåsyre (hydrogencyanid) tas opp og virker raskt i kroppen og kan gi alvorlige symptomer, alt fra sekunder til minutter etter eksponering. Behovet for behandling bestemmes ut ifra hvilke symptomer du har der og da.

Blåsyre i gassform er lettere enn luft, noe som gjør at gassen kan luftes raskt ut. Risikoen for forgiftning i friluft eller store, godt ventilerte lokaler er derfor liten.

Symptomer på cyanidforgiftning

Ved alvorlige symptomer, ring 113

​Milde forgiftningssymptomer:

 • Kvalme
 • Svetting
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Uro
 • Tretthet

Alvorlig forgiftningssymptomer:

 • Plutselig kollaps
 • Bevisstløshet
 • Kramper

Førstehjelp ved cyanidforgiftning

 • Ring 113 ved alvorlige symptomer
 • Fjern personen fra kilden, uten å utsette deg selv for fare
 • Kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for råd om videre oppfølging