Propangass og butangass

Er det farlig å få i seg gass fra lightere, spraybokser og propanbrennere/gassbrennere? Det vil være avhengig av hva som har skjedd. Alvorlige symptomer kan oppstå ved for eksempel sniffing av gassen.

Illustrasjonsbilde av blå propangassflaske

​Gassene i seg selv er lite giftige, men dersom du får i deg mye av disse gassene, vil ikke kroppen få utnyttet oksygen som vanlig, og dette kan føre til tap av bevissthet og plutselig dødsfall. I visse tilfeller kan også hjertet kunne bli påvirket, for eksempel ved sniffing.

Når propanbrennere er involvert i et uhell, mistenkes ofte propan som årsak til forgiftning. I svært mange av disse tilfellene viser det seg å være kullosforgiftning som er skyld i symptomene. Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning av propan.

Ved sprut på hud eller øyne med gass under trykk direkte fra beholder, er det fare for frostskade.

Symptomer

Symptomer på forgiftning skyldes i all hovedsak mangel på oksygen.

  • Russymptomer
  • Sløvhet
  • Hodepine
  • Ustøhet
  • Rask puls

I alvorlige tilfeller kan gassene føre til bevissthetstap, hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans

Førstehjelp ved uhell

Ved alvorlige eller livstruende symptomer, ring 113.

  • Trekk bort fra gasskilden
  • Vær i ro og unngå fysiske anstrengelser. Stress kan forverre symptomer
  • Ved bevissthetspåvirkning bør man ta kontakt med lege snarest
  • Har du symptomer du er usikker på, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert fredag 14. juni 2019