Propangass og butangass

Er det farlig å få i seg gass fra lightere, spraybokser og propanbrennere/gassbrennere? Det vil være avhengig av hva som har skjedd. Alvorlige symptomer kan oppstå ved for eksempel sniffing av gassen.

Illustrasjonsbilde av blå propangassflaske

​Gassene i seg selv er lite giftige, men dersom du får i deg mye av disse gassene, vil ikke kroppen få utnyttet oksygen som vanlig, og dette kan føre til tap av bevissthet og plutselig dødsfall. I visse tilfeller kan også hjertet kunne bli påvirket, for eksempel ved sniffing.

Når propanbrennere er involvert i et uhell, mistenkes ofte propan som årsak til forgiftning. I svært mange av disse tilfellene viser det seg å være kullosforgiftning som er skyld i symptomene. Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning av propan.

Ved sprut på hud eller øyne med gass under trykk direkte fra beholder, er det fare for frostskade.

Symptomer

Symptomer på forgiftning skyldes i all hovedsak mangel på oksygen.

  • Russymptomer
  • Sløvhet
  • Hodepine
  • Ustøhet
  • Rask puls

I alvorlige tilfeller kan gassene føre til bevissthetstap, hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans

Førstehjelp ved uhell

Ved alvorlige eller livstruende symptomer, ring 113.

  • Trekk bort fra gasskilden
  • Vær i ro og unngå fysiske anstrengelser. Stress kan forverre symptomer
  • Ved bevissthetspåvirkning bør man ta kontakt med lege snarest
  • Har du symptomer du er usikker på, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging