Propan- og butangass

Ufullstendig forbrenning av propan eller butan kan føre til alvorlig kullos-forgiftning. Ved symptomer som bevisstløshet skal du ringe 113.

Illustrasjonsbilde av blå propangassflaske

Propan- og butangass fortrenger oksygen i cellene

Å puste inn mye propan- eller butan kan føre til at kroppen din får for lite oksygen. Mangel på oksygen kan føre til svimmelhet og du kan besvime. Sniffing av propan eller butan kan i tillegg føre til hjertepåvirkning og i verste fall død.

Uhell med propanbrennere kan gi kullosforgiftning

Ufullstendig forbrenning av propan og butan kan danne store mengder karbonmonoksid, i tillegg til at oksygenet forbrukes. I mange situasjoner der det er mistanke om propangassforgiftning, er det egentlig kullosforgiftning som er årsaken. Kullosforgiftning anses som en større fare enn propangassforgiftning på grunn av virkningene det har i kroppen.

Gass som siver ut fra beholderen kan gi kuldeskader

Gass som propan og butan oppbevares i trykkbeholdere. Trykket i beholderen gjør at disse gassene kommer ut som flytende væske ved lekkasje. Væsken er svært kjølig, og du kan få frostskade på hud eller øyne om du får det direkte på deg.

Symptomer på forgiftning med propan- og butangass

Symptomer på forgiftning skyldes i all hovedsak mangel på oksygen.

 • russymptomer
 • sløvhet
 • hodepine
 • rask pust
 • rask puls
 • dårligere koordinasjon

I alvorlige tilfeller kan gassene føre til bevissthetstap, hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. Dette er mest aktuelt i situasjoner der det sniffes gass direkte fra beholder.

I tilfeller med ufullstendig forbrenning er det kullos som vil gi symptomer.

Hva skal du gjøre ved et uhell?

Ved alvorlige eller livstruende symptomer, ring 113.

 • Trekk bort fra gasskilden.
 • Hold deg rolig og unngå aktiviteter som gjør deg andpusten. Stress kan forverre symptomer, og øker risikoen for hjertepåvirkning.
 • Ved bevissthetspåvirkning skal du ta kontakt med lege snarest.

Kan du se an situasjonen?

 • Dersom du ikke har symptomer etter uhell med propan/butan, kan du se an situasjonen. Legeoppfølging er ikke nødvendig.

Må du oppsøke lege?

 • Har du besvimt eller vært nær ved å besvime skal du ringe 113.

Ved behov kan du ring Giftinformasjonen for hjelp til vurdering av situasjonen.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Propan- og butangass. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 17. november 2022 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-gasser/propan-og-butangass/

Sist oppdatert torsdag 17. november 2022