Rosiner og druer kan gi forgiftning hos hund

Hunder som spiser rosiner og druer kan få alvorlig forgiftning. Kontakt veterinær hvis hunden din har spist rosiner eller druer.

Liten hund som biter i drue

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr fra allmenheten.​​ Du må derfor kontakte veterinær for råd og veiledning ved inntak av rosiner og druer.​​

Tegn på forgiftning med rosiner og druer

Hunder som har spist rosiner eller druer kan utvikle nyresvikt. De første kliniske tegnene kan komme 2-24 timer etter inntak og er vanligvis:

  • Oppkast
  • Diaré
  • Slapphet
  • Nedsatt matlyst

Giftige mengder

Noen hunder får nyresvikt etter å ha spist druer eller rosiner, mens andre ikke får noen forgiftning. Det er ikke kjent hvorfor noen hunder blir forgiftet eller hvor store mengder som skal til. Ved alle inntak av druer eller rosiner hos hund bør du konsultere veterinær.

Det er også sett noen få tilfeller av nyresvikt hos katt etter inntak av rosiner.

Behandling når hunden har spist rosiner eller druer

Tror du hunden din har fått i seg rosiner eller druer ta kontakt med veterinær. Forskjellig behandling kan være aktuelt: