Muse- og rottegift kan gi forgiftning hos hund og katt

Muse- og rottegift som brukes i Norge i dag inneholder vanligvis antikoagulerende stoffer som gir nedsatt levring (koagulasjon) av blodet. Det finnes også gift på markedet som inneholder virkestoff med annen virkning. Kontakt din veterinær hvis dyret ditt har spist muse- eller rottegift.

Hund som snuser på en boks med rottegift

Hunder og katter som får i seg muse- eller rottegift kan bli forgiftet. Kontakt veterinær for vurdering i hvert tilfelle.

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr fra allmenheten.​​ Du må derfor kontakte veterinær for råd og veiledning ved inntak av muse- og rottegift.

Tegn på forgiftning med antikoagulerende muse- og rottegift

​En forgiftning med antikoagulerende muse- eller rottegift vil gi økt blødningstendens. Dyr som har spist en farlig mengde får vanligvis kliniske tegn på forgiftning etter 3-5 dager. Dette kan sees som:

  • Slapphet
  • Nedsatt matlyst
  • Bleke slimhinner

Hunden og katten kan få andre kliniske tegn avhengig av hvor blødningen skjer; for eksempel pustebesvær eller magesmerter.

Giftige mengder

​Antikoagulerende muse- og rottegift inneholder forskjellige virkestoff med ulik forgiftningsfare. Det er viktig å finne navnet på produktet eller mengden av innholdsstoffet når du tar kontakt med din veterinær for videre råd.

Behandling når hunden eller katten har spist antikoagulerende muse- eller rottegift

​Har dyret spist en større mengde antikoagulerende muse- og rottegift kan det være nødvendig med veterinærbehandling. Langvarig behandling (uker) kan være nødvendig. Forskjellige behandlinger kan være aktuelt: