Muse- og rottegift kan gi forgiftning hos hund og katt

Muse- og rottegift som brukes i Norge i dag inneholder vanligvis langtidsvirkende antikoagulerende stoffer. Virkestoffene vil gi nedsatt levring (koagulasjon) av blodet. Det finnes også gift på markedet som ikke inneholder slike virkestoff. Kontakt din veterinær hvis dyret ditt har spist muse- og rottegift. Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftninger hos dyr fra allmenheten.

Utendørs rottefelle med gift

Illustrasjon: Mostphotos.com

Tegn på forgiftning med antikoagulerende muse- og rottegift

​En forgiftning med antikoagulerende muse- og rottegift vil gi økt blødningstendens. Dyr som har spist en farlig mengde får vanligvis kliniske tegn på forgiftning etter 3-5 dager. Dette kan sees som:

  • Slapphet
  • Nedsatt matlyst
  • Bleke slimhinner

Hunden og katten kan få andre kliniske tegn avhengig av hvor blødningen skjer; for eksempel pustebesvær eller magesmerter.

Giftige mengder

​Antikoagulerende muse- og rottegift inneholder forskjellige virkestoff med ulik forgiftningsfare. Det er viktig å finne navnet på produktet eller mengden av innholdsstoffet når du tar kontakt med din veterinær for videre råd.

Behandling når hunden eller katten har spist antikoagulerende muse- og rottegift

​Har dyret spist en større mengde antikoagulerende muse- og rottegift kan det være nødvendig med veterinærbehandling. Langvarig behandling (uker) kan være nødvendig. Forskjellige behandlinger kan være aktuelt: