Rotte- og musegift kan gi forgiftning hos hund og katt

Rotte- og musegift som brukes i Norge i dag inneholder vanligvis antikoagulerende stoffer som gir nedsatt levring (koagulasjon) av blodet. Det finnes også gift på markedet som inneholder virkestoff med annen virkning. Kontakt veterinær hvis dyret ditt har spist rotte- eller musegift.

Hund som snuser på en boks med rottegift

Hunder og katter som får i seg rotte- eller musegift kan bli forgiftet. Kontakt veterinær for vurdering i hvert tilfelle.

Kontakt veterinær hvis dyret ditt har spist rotte- eller musegift. Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr.

Tegn på forgiftning med antikoagulerende rotte- og musegift

​En forgiftning med antikoagulerende rotte- eller musegift vil gi økt blødningsfare. Dyr som har spist en farlig mengde får vanligvis kliniske tegn på forgiftning etter 3-5 dager. Dette kan sees som

  • slapphet
  • nedsatt matlyst
  • bleke slimhinner

Hunden og katten kan få andre kliniske tegn avhengig av hvor blødningen skjer; for eksempel pustebesvær eller magesmerter.

Giftige mengder

​Antikoagulerende rotte- og musegift inneholder forskjellige virkestoff med ulik forgiftningsfare. Det er viktig å finne navnet på produktet eller mengden av innholdsstoffet når du tar kontakt med veterinær.

Behandling når hunden eller katten har spist antikoagulerende rotte- eller musegift

​Har dyret spist en større mengde antikoagulerende rotte- eller musegift kan det være nødvendig med veterinærbehandling. Langvarig behandling (uker) kan være nødvendig. Forskjellige behandlinger kan være aktuelt:

  • brekkmiddel (IKKE salt)
  • medisinsk kull
  • koagulasjonsmålinger
  • vitamin K1 behandling
  • annen støttebehandling

Giftinformasjonen besvarer ikke henvendelser om dyr

Kontakt din veterinær ved forgiftninger hos dyr

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr.​​

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Rotte- og musegift kan gi forgiftning hos hund og katt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 12. juni 2024 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/hund-og-katt/rottegift-kan-gi-forgiftning-hos-hund-og-katt/

Sist oppdatert onsdag 12. juni 2024