Kosttilskudd

Kosttilskudd som tran og multivitaminer uten jern er lite farlige hvis et barn spiser noen ekstra doser en enkelt gang. Barn må spise en god del av slike preparater før det er fare for forgiftning.

Illustrasjonsbilde som viser kosttilskudd tabletter og kapsler

Flere vitaminpreparater inneholder søtningsstoff som f.eks. sorbitol som kan gi magesmerter, kvalme, oppkast og diaré. Vanligvis går slike symptomer over av seg selv. Ved inntak av preparater som inneholder A- og D-vitamin kan det være aktuelt med et opphold i tilførselen i en periode, fordi utskillelsen av fettløselige vitaminer tar litt tid.

A-vitamin

​A-vitamin er et fettløselig vitamin som finnes blant annet i tran og vitaminpreparater. A-vitamin kan være farlig i høye doser.

Barn må spise en god del A-vitamin før det er fare for forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen på telefon for råd og veiledning angående de ulike produktene.

D-vitamin

D-vitamin er et fettløselig vitamin som finnes blant annet i tran og vitaminpreparater. D-vitamin har lav akutt giftighet og er lite farlig ved svelging av én stor dose. Kontakt Giftinformasjonen for råd ved overdosering av de ulike produktene.

Det er større risiko for forgiftninger ved gjentatte overdoseringer. Kontakt lege for råd.

Tran

​Tran inneholder blant annet vitamin A og D. Vitaminene er fettløselige og kan i store doser føre til forgiftninger. Det skal imidlertid drikkes en stor mengde tran før det kan gi forgiftning.

  • Enkeltinntak under ca. 450 ml tran hos barn (1-4 år) er lite farlig.
  • Dersom barnet ditt har fått i seg en for stor mengde tran ved et engangstilfelle, unngå å gi barnet vitamintilskudd i inntil en måned.
  • Ved gjentatte høye doser er det fare for forgiftning med vitamin A og vitamin D. Kontakt lege for råd.
  • Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for råd.

Multivitaminer uten jern

​​Multivitaminer uten jern er lite farlig ved enkelt uhell, og det ikke gjentas flere dager på rad.

  • Inntil 20 tabletter multivitaminer uten jern er lite farlig selv for små barn.
  • Flere typer multivitaminer inneholder søtningsstoff som f.eks. sorbitol som kan gi magesmerter, kvalme, oppkast og diaré. Vanligvis går slike symptomer over av seg selv.
  • Dersom barnet ditt har fått i seg en for stor mengde multivitaminer, unngå å gi barnet vitamintilskudd i inntil en måned.
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd ved større inntak eller hvis preparatet inneholder jern.

Multivitaminer med jern

​Multivitaminer som inneholder jern kan gi jernforgiftning. Kontakt Giftinformasjonen for råd hvis noen har fått i seg slike preparater ved et uhell eller ved overdosering.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert onsdag 25. august 2021