Kosttilskudd

Uhellsinntak av noen ekstra doser med kosttilskudd som tran og multivitaminer en enkelt gang, er lite farlig. Barn må ofte spise en god del av slike produkter før det er fare for akutt forgiftning.

Illustrasjonsbilde som viser kosttilskudd tabletter og kapsler

Søtningsstoff i kosttilskudd

Flere kosttilskudd og vitaminpreparater inneholder søtningsstoff som sorbitol eller xylitol. Større inntak av søtningsstoffer kan føre til avførende (lakserende) effekt. Vanlige symptomer er

 • Magesmerter, luftsmerter
 • Kvalme og oppkast
 • Diaré

Symptomene går vanligvis over av seg selv innen kort tid. Hvor kraftige symptomene blir er avhengig av mengde og sensitivitet ovenfor de kunstige søtningsstoffene. 

Tran

​Tran inneholder blant annet vitamin A og D. Vitaminene er fettløselige og kan i store doser føre til forgiftning. Det skal imidlertid drikkes en stor mengde tran før det gir akutt forgiftning.

Ved gjentatte høye doser er det fare for forgiftning med vitamin A og vitamin D. Kontakt lege for vurdering.

Barn 0-12 måneder:

 • Enkeltinntak av inntil 375 ml tran er lite farlig. Kan føre til forbigående ubehag i magen.
 • Dersom barnet ditt har fått i seg en for stor mengde tran ved et engangstilfelle, unngå å gi barnet vitamintilskudd i inntil en måned.

Barn fra 1 år og oppover

 • Enkeltinntak av inntil 500 ml tran er lite farlig. Kan føre til forbigående ubehag i magen.
 • Dersom barnet ditt har fått i seg en for stor mengde tran ved et engangstilfelle, unngå å gi barnet vitamintilskudd i inntil en måned.

Multivitaminer uten jern

Et enkelt stort inntak av multivitaminer uten jern utgjør liten fare for akutt forgiftning. Det er likevel viktig å gi kroppen tid til å bruke opp overskuddet av vitaminene som er inntatt.

 • Inntil 20 tabletter multivitaminer uten jern er lite farlig selv for små barn.
 • Flere typer multivitaminer inneholder søtningsstoff som for eksempel sorbitol som kan gi magesmerter, kvalme, oppkast og diaré. Vanligvis går slike symptomer over av seg selv.
 • Dersom barnet ditt har fått i seg en for stor mengde multivitaminer, unngå å gi barnet vitamintilskudd i inntil en måned.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd ved større inntak eller dersom preparatet inneholder jern.

Multivitaminer med jern

​Multivitaminer som inneholder jern kan gi jernforgiftning. Kontakt Giftinformasjonen for råd hvis noen har fått i seg slike preparater ved et uhell eller ved overdosering.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Kosttilskudd. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 18. januar 2024 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/legemiddelforgiftninger/kosttilskudd/

Sist oppdatert torsdag 18. januar 2024