Hundepersille er en giftig plante

Hundepersille (Aethusa cynapium) er en giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha smakt på hundepersille.

Små hvite blomster med småsvøp

Symptomer ved forgiftning med hundepersille

​Hundepersille inneholder samme giftstoff som giftkjeks, men trolig i mindre mengder.

Forgiftningsreaksjonen kommer gjerne kort tid etter inntak. Følgende symptomer kan oppstå:

  • svie i munnen
  • oppkast, sikling, tørste
  • kramper, lammelse og pustebesvær

Førstehjelp ved forgiftning med hundepersille

Ved større inntak kan ikke hundepersille utelukkes å gi samme forgiftning som giftkjeks. Det finnes relativt lite informasjon om giftigheten av hundepersille i litteraturen. I eldre litteratur nevnes alvorlige forgiftninger og dødsfall, men i moderne tid ser det ikke ut til å ha forekommet forgiftninger med hundepersille.

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Ta straks kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på hundepersille.

Beskrivelse av hundepersille

Illustrasjonsbilde av en skjermplante, utkrysset storsvøp


Svøp: Mangler storsvøp, men har lange hengende småsvøp på utsiden av småskjermene. Alle underartene har hengende småsvøp, men varierende lengde.
Blomst: Hvit. De ytre kronbladene er ofte større enn de indre.
Blad: Myke, blanke, mørkegrønne.
Stengel: Stripete.
Rot: Ingen spesielle kjennetegn.
Høyde: 15–60 cm.
Voksested: Åker, vegkant, byugress, skrotemark. Fra sør i Norge til og med Troms.
Forvekslingsart: Hundekjeks
Hvite blomster på en grønn, stripete stengel.

Mer om skjermplanter

Skjermplantefamilien er en stor familie med i underkant av 3000 ulike arter. ​Ved uhell med planter i denne plantefamilien er det viktig å utelukke de giftigste artene. Giftinformasjonen har derfor laget artikkelen identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge, hvor du kan lese mer om ulike kjennetegn på de giftigeste skjermplantene.

En annen problemstilling med enkelte skjermplantearter er at de er fototoksiske, det vil si at de kan gi reaksjon i hud ved ultrafiolett stråling. Les mer om dette i artikkelen fototoksiske skjermplanter.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hundepersille er en giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 26. juli 2021 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/hundepersille/

Sist oppdatert mandag 26. juli 2021