Husvask, kraftvask og terrasserens

Produktene som brukes til vask av husvegger, hyttevegger, terrasser og utemøbler kan være svært giftige og etsende. Ved uhell er det viktig å starte skylling raskt.

Mann spyler huset med høytrykkspyler

Vask av hus med husvask og kraftvask kan gi etseskader ved søl i øyne og på hud.

Husvask og kraftvask

Husvask og kraftvask inneholder ofte sopp- og algedrepende midler og brukes for å rengjøre overflater som for eksempel hus- og hyttevegger.

Produktene er ofte svært giftige og sterkt etsende fordi de kan inneholde alkalier og kation tensider. Faren for forgiftning er avhengig av innhold, fortynningsgrad, kontakttid og hvordan uhellet har skjedd.

Mann vasker husvegg med høytrykkspyler

Husvask og kraftvask kan være etsende for øyne og hud. Husk beskyttelsesutstyr.

Terrasserens

Terrasserens er produkter som ofte inneholder alkalier, som ufortynnet kan virke etsende på både øyne, hud og slimhinner.

Terrasse blir renset med høytrykksspyler.

Terrasserens kan være etsende.

Førstehjelp ved uhell med husvask, kraftvask og terrasserens

Ved svelging:

  • Ved alvorlige symptomer ring 113.
  • Ikke fremkall brekninger.
  • Ta straks litt å drikke.
  • Skyll munnen i flere minutter, hvis personen er i stand til det.
  • Kontakt umiddelbart Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Ved svelging av etsende stoffer kan du raskt få hevelser i svelget som gir pusteproblemer.

Ved søl i øyne:

  • Skyll straks med rennende vann.
  • Det kan bli nødvendig å skylle lenge, fra 30 minutter til flere timer.
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging​ og behandling.

Ved søl på hud:

  • Skyll straks med rennende vann. 
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging og hvor lenge du bør skylle huden. Langvarig skylling kan være nødvendig.​​​​

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Husvask, kraftvask og terrasserens. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 19. mars 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/husvask-kraftvask-terrasserens/

Sist oppdatert tirsdag 19. mars 2024