Maling, lakk og beis

De fleste uhell med maling, lakk eller beis, uavhengig av løsemidler, er stort sett lite farlig både ved små inntak og ved søl i øyet. Unntaket er kalkmaling som kan være etsende og kunstnerfarger som er giftig på andre måter.

Par som sammen maler den grå veggen hvit med hver sin malingsrulle

De fleste uhell med maling, lakk eller beis, uavhengig av løsemidler, er stort sett lite farlig og kan ofte håndteres hjemme.

​Maling, lakk og beis kan inneholde forskjellige løsemidler. Løsemidlene kan for eksempel være

Epoxymalinger kan være etsende, spesielt herderdelen av malingen. Polyuretanmalinger inneholder isocyanater som kan gi irritasjon og hypersensitivitet. Kunstnermaling kan inneholde giftige tungmetaller som for eksempel bly eller kadmium som pigmenter.

Vannbasert maling, beis eller lakk

Vannbasert interiørmaling, beis eller lakk bruker i stor grad vann som løsemiddel. 

Selv om malingen har en sterk farge, inngår pigmenter i interiørmaling i veldig små mengder, og utgjør generelt ikke et forgiftningsproblem.

Inntak av små mengder med vannbasert maling er lite farlig, men kan gi milde og forbigående symptomer som for eksempel dårlig mage. Inhalasjon av løsemiddel er heller ikke et stort problem, da løsemiddelet i stor grad er vann.

Førstehjelp

Ved svelg​​ing

 • Gi drik​ke.
 • Tørket eller stivnet maling er ikke farlig.
 • Hvis det er spist større mengder flytende maling, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Ved hudko​ntakt

 • Skyll og vask huden godt.
 • Tørkede malingsflekker som sitter fast i huden slites bort av seg selv etter noe tid, og er ikke farlig.

Ved søl i​ øyne

 • Skyll straks med rennende vann og myk stråle i noen minutter.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling.

Oljebasert maling, beis eller lakk

Oljebasert interiørmaling, beis eller lakk bruker stort sett petroleumsbaserte løsemidler, som nafta eller white spirit. Inntak av petroleumsprodukter kan gi lungeskade, og inntak av større mengder kan også gi bevissthetspåvirkning. Konsistensen på malingen gjør likevel til at uhell med denne type maling sjelden blir farlig.

Inhalasjon av løsemiddel over lengre tid kan gi symptomer som

 • tretthet
 • svimmelhet
 • hodepine
 • kvalme og brekninger

Fargestoffene som inngår i malingen utgjør normalt ikke noe forgiftningsproblem. Kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

Førstehjelp

Svelgin​g

 • Gi drikke​.
 • Tørket eller stivnet maling er ikke farlig.
 • Hvis det er spist større mengder flytende maling, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Kontakt legevakt eller sykehus ved:

 • vedvarende hoste
 • irritasjon fra luftveiene
 • sløvhet eller tretthet

Dersom det ikke har oppstått symptomer fra luftveiene innen 6 timer etter inntaket, kan man anse faren for luftveissymptomer som over.

Søl på hu​​​d

 • Vask det aktuelle hudområdet med mild såpe og vann.
 • Smør eventuelt huden inn med fuktighetskrem etter vask. Dette motvirker produktets uttørkende effekt.

Søl i ø​ye

 • Skyll grundig med lunkent vann og myk stråle i 15 minutter​.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

​Innånding

 • Avslutt eksponering. Milde symptomer avtar oftest etter noen timer.
 • Unngå anstrengelser.
 • Kontakt lege ved hoste og pustebesvær eller kraftige symptomer.

Giftinformasjonen har opplysninger om sammensetning av svært mange produkter og har erfaring med å vurdere forgiftningsrisiko. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging ved behov, eller kontakt lege.

Kalkmaling

Kalkmaling eller mineralmaling, er maling som ofte er sammensatt av lesket kalk og naturlige fargepigmenter. Lesket kalk (kalsiumhydroksid) er etsende på slimhinner og i øyne. Får du kalkmaling i øyet, er det viktig å starte raskt med øyeskylling.

Førstehjelp

Svelging

 • Skyll munn.
 • Gi litt drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen eller lege for råd om videre oppfølging.

Søl på hud

 • Vask av med mild såpe og vann.
 • Ved langvarig eksponering kan sårdannelse oppstå. Vurde lege ved behov.

Søl i øyet

 • Skyll straks med lunkent vann og myk stråle i 15-30 minutter.
 • Kontakt Giftinformasjonen om råd for videre oppfølging.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Maling, lakk og beis. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 9. februar 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/maling-lakk-og-beis/

Sist oppdatert fredag 9. februar 2024