Maling, lakk og beis

De fleste uhell med maling, lakk eller beis, uavhengig av løsemidler, er stort sett lite farlig både ved små inntak og ved søl i øyet. Unntaket er kalkmaling som kan være etsende og kunstnerfarger som er giftig på andre måter.

Par som sammen maler den grå veggen hvit med hver sin malingsrulle

De fleste uhell med maling, lakk eller beis, uavhengig av løsemidler, er stort sett lite farlig og kan ofte håndteres hjemmefra

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Maling, lakk og beis kan inneholde forskjellige løsemidler. Løsemidlene kan for eksempel være

Epoxymalinger kan være etsende, spesielt herderdelen av malingen. Polyuretanmalinger inneholder isocyanater som kan gi irritasjon og hypersensitivitet. Kunstnermaling kan inneholde giftige tungmetaller som for eksempel bly eller kadmium som pigmenter.

Vannbasert maling, beis eller lakk

Vannbasert interiørmaling, beis eller lakk bruker i stor grad vann som løsemiddel. 

Selv om malingen har en sterk farge, inngår pigmenter i interiørmaling i veldig små mengder, og utgjør generelt ikke et forgiftningsproblem.

Inntak av små mengder med vannbasert maling er lite farlig, men kan gi milde og forbigående symptomer som for eksempel dårlig mage. Inhalasjon av løsemiddel er heller ikke et stort problem, da løsemiddelet i stor grad er vann.

Førstehjelp

Ved svelg​​ing

 • Gi drik​ke
 • Tørket/stivnet maling er ikke farlig
 • Hvis det er spist større mengder flytende maling, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Ved hudko​ntakt

 • Skyll og vask huden godt.
 • Tørkede malingsflekker som sitter fast i huden slites bort av seg selv etter noe tid, og er ikke farlig. Ingen tiltak er nødvendig.

Ved søl i​ øyne

 • Skyll straks med rennende vann og myk stråle et par minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling

Oljebasert maling, beis eller lakk

Oljebasert interiørmaling, beis eller lakk bruker stort sett petroleumsbaserte løsemidler, som nafta eller white spirit. Inntak av petroleumsprodukter kan gi lungeskade, og inntak av større mengder kan også gi bevissthetspåvirkning. Konsistensen på malingen gjør likevel til at uhell med denne type maling sjelden blir farlig.

Inhalasjon av løsemiddel over lengre tid kan gi kan symptomer som

 • tretthet
 • svimmelhet
 • hodepine
 • kvalme og brekninger

Fargestoffene som inngår i malingen utgjør normalt ikke noe forgiftningsproblem. Kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

Førstehjelp

Svelgin​g

 • Gi drikke​
 • Tørket/stivnet maling er ikke farlig
 • Hvis det er spist større mengder flytende maling, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Kontakt legevakt eller sykehus ved:

 • vedvarende hoste
 • irritasjon fra luftveiene
 • sløvhet og/eller tretthet

Dersom det ikke har oppstått symptomer fra luftveiene innen 6 timer etter inntaket, kan man anse faren for luftveissymptomer som over.

Søl på hu​​​d

 • Vask det aktuelle hudområdet med mild såpe og vann
 • Smør eventuelt huden inn med fuktighetskrem etter vask. Dette motvirker produktets uttørkende effekt.

Søl i ø​ye

 • Skyll grundig med lunkent vann og myk stråle i 5-10 minutter​
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag

​Innånding

 • Flytt pasienten til frisk luft. Ved avsluttet eksponering vil de fleste symptomer avta av seg selv etter noen timer
 • Hold pasienten varm og i ro
 • Kontakt lege ved hoste og pustebesvær eller kraftige symptomer

Giftinformasjonen har opplysninger om sammensetning av svært mange produkter og har erfaring med å vurdere forgiftningsrisiko. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging når uhellet er ute, eller kontakt lege.

Kalkmaling

Kalkmaling eller mineralmaling, er maling som ofte er sammensatt av lesket kalk og naturlige fargepigmenter. Lesket kalk (kalsiumhydroksid) vil kunne være etsende på slimhinner og i øyne. Får du kalkmaling i øyet, er det viktig å starte raskt med øyeskylling.

Førstehjelp

Svelging

 • Skyll munn
 • Gi litt drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Søl på hud

 • Vask av med mild såpe og vann
 • Ved langvarig eksponering kan sårdannelse oppstå. Vurde lege ved behov

Søl i øyet

 • Skyll straks med lunkent vann og myk stråle i 15-30 minutter
 • Kontakt Giftinformasjonen om råd for videre oppfølging

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Maling, lakk og beis. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert mandag 14. desember 2020 [hentet tirsdag 5. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/maling-lakk-og-beis/

Sist oppdatert mandag 14. desember 2020