Rødsprit

Å drikke eller smake på rødsprit kan gi symptomer som trenger oppfølging hos lege. For små barn kan selv en slurk gi symptomer. Ta kontakt med Giftinformasjonen 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging, men ved symptomer kontakt lege.

Flaske med rødsprit stående ved siden av stormkjøkken

Hva inneholder rødsprit?

Rødsprit kan i tillegg til etanol også inneholde denatureringsmidler og isopropanol. Denatureringsmidlene har som hensikt å gjøre rødsprit udrikkelig.

Rødsprit kan ha en irriterende effekt på hud, øyne eller slimhinner som i magen. 

​Symptomer ved svelging av rødsprit

 • kvalm​​e
 • oppkast
 • lavt blodsukker
 • beruselse
 • sløvhet
 • bevisstløshet
 • problemer med å puste

Førstehjelp

Ved svelging av rødsprit

 • gi litt drikke
 • barn kan gjerne få sukkerholdig drikke 
 • kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging
 • barn med symptomer skal til lege

Ved sprut av rødsprit i øynene

 • skyll straks med lunkent, rennende vann i 2-5 minutter
 • kontakt lege ved vedvarende ubehag

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Rødsprit. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 28. april 2021 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/rodsprit/

Sist oppdatert onsdag 28. april 2021