Alkoholforgiftning

Barn, ungdom og voksne kan alle bli alkoholforgiftet. Små barn er svært følsomme for alkohol og trenger oppfølging hos lege hvis de har russymptomer. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet har fått i seg alkohol (etanol).

Stettglass med fylt med forskjellig drikke

Det skal lite etanol til før et barn blir alkoholforgiftet. Ved behov kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Symptomer på alkoholforgiftning

Symptomer kommer raskt, og oftest innen 1-2 timer.

Barn som er etanolforgiftet:

 • kan bli trøtte, søvnige og slappe
 • kan virke beruset med ustødig gange
 • kan få sløvet tale
 • kan bli kvalme og kaste opp

Et spesielt problem hos små barn er at de kan få et farlig lavt blodsukker (hypoglykemi) selv etter svelging av små mengder etanol. Hypoglykemi kan være vanskelig å oppdage, men gir ofte symptomer som svette, skjelvinger, blekhet, hodepine, kvalme, oppkast, magesmerter og hjertebank.

Ved alvorlige etanolforgiftninger er det fare for:

 • koma
 • kramper
 • nedsatt pustefunksjon

Det er også en risiko for at personer som er sløve kan få oppkast ned i lungene (aspirasjon).

Førstehjelp ved alkoholforgiftninger

​Ved alvorlige symptomer

 • sørg for frie luftveier og ring 113

Ved svelging av alkohol hos barn

 • kontakt Giftinformasjonen for vurdering
 • gi drikke, gjerne sukkerholdig saft og litt mat
 • alle barn med symptomer eller barn som har drukket en farlig mengde alkohol, skal følges opp hos lege eller på sykehus​

Søl i øyne med alkohol 

Alkohol kan gi irritasjonseffekt på øynene.

 • skyll med rennende lunkent vann et par minutter
 • kontakt lege ved vedvarende symptomer​

Hva slags produkter inneholder etanol?

​Etanol, eller det vi i vår dagligtale kaller alkohol, finnes i mange husholdningsprodukter som vi omgir oss med. Eksempler på produkter som inneholder etanol er:

 • parfyme
 • hånddesinfeksjonsmidler (kalles ofte etanolbaserte)
 • vindusspylervæske

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert fredag 11. desember 2020