Vindusspylervæske

Vindusspylervæske på øyet kan gi irritasjonssymptomer som svie og ubehag. Skyll øyet med vann i 2-5 minutter. Milde symptomer kan ses an hjemme det første døgnet. Kontakt Giftinformasjonen ved inntak av mer enn en slurk.

Vindusspylervæske som sprutes ut over vinduet på en bil

Sprut av vindusspylervæske i øynene kan gi irritasjon i øyet.

Hva inneholder vindusspylervæske?

Vindusspylervæsken inneholder som oftest etanol og isopropanol. Det kan også være tilsatt andre kjemikalier i lave konsentrasjoner. Vindusspylervæske kan kjøpes ferdig blandet eller i konsentrat.

Råd ved svelging av vindusspylervæske

  • Gi litt drikke

Ved svelging av en liten slurk er det liten risiko for forgiftning hos voksne. Ved inntak av større mengder eller det er et barn som har smakt på vindusspylervæske, kontakt Giftinformasjonen for vurdering. 

Råd ved søl av vindusspylervæske i øyet​​​

  • Skyll øyet i 2-5 minutter
  • Ved rødme og mildt ubehag på øyet, se an hjemme i inntil 24 timer. Ved fortsatt symptomer, kontakt lege for vurdering
  • Ved vedvarende ubehag som smerter, tåkesyn, rennende øyne utover 2 timer etter endt skylling, kontakt lege for vurdering

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Vindusspylervæske. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 27. mars 2024 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vindusspylervaske/

Sist oppdatert onsdag 27. mars 2024