Vindusspylervæske

Vindusspylervæske, eller spylervæske, inneholder oftest etanol og/eller isopropanol. En liten slurk gir liten risiko for forgiftning, og krever ingen spesielle tiltak utover å gi litt drikke.

Vindusspylervæske som sprutes ut over vinduet på en bil

Har du fått vindusspylervæske i øynene? Det er heldigvis lite farlig. Giftinformasjonen anbefaler at du skyller øyet med vann etter slike uhell.

Hva inneholder vindusspylervæske?

Vindusspylervæske brukes til rengjøring av bilruter og kan kjøpes ferdig blandet eller i konsentrat. Vindusspylervæsken inneholder som oftest etanol og/eller isopropanol. Ved svelging av en liten slurk er det liten risiko for forgiftning. Ved større mengder, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Behandli​​ng ved uhell med vindusspylervæske

​​Ved inntak​

  • Gi litt å drikke

Ved inntak utover en liten slurk, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd og veiledning.

Ved søl i øyet​​​

  • Skyll straks noen minutter med lunkent, rennende vann og myk stråle
  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer

​Ved hudkontakt​​

  • Skyll og vask huden

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 21. desember 2021